Bubee Homepage

8 สิงหาคม 11 ผู้เลี้ยงแสนดี 1

โอ….ขอพระเจ้าทรงช่วยคนของพระองค์ให้รอดพ้น
ขอทรงอำนวยพรมรดกของพระองค์ !
ขอทรงเป็นผู้เลี้ยงเขาดั่งเลี้ยงแกะ และโอบอุ้มเขาตลอดไป

ถอดความจาก สดุดี  28:9

เรื่องข้างบนทำให้เราเห็นชีวิตประจำวันของเจ้าแกะน้อย

มันกินหญ้า  เล็มน้ำ  และนอน มัน อึ ฉี่ และเติบโต

แต่ที่เห็นคือ มันหาทุ่งหญ้าเองไม่เป็น

ต้องรอเจ้าของ  แล้วเมื่อเขาเรียกมันก็ตามไป

มั่นใจเต็มที่ว่า มันจะเจอหญ้าแสนอร่อย

นี่เป็นชีวิตประจำวันแสนสุขของเจ้าแกะน้อย

ปิดการแสดงความคิดเห็น.