Bubee Homepage

8 สิงหาคม 12 การแข่งขันบนดอย 6

คนโง่พูดมากซ้ำซาก

ถอดความจากปัญญาจารย์ 10:14

บางคนยังหลงตัวเองอยู่ว่า เป็นชายเก่งกล้า หรือเป็นสาวน้อยแก่นแก้ว

คนเหล่านี้เมื่อเกิดพ่ายแพ้ขึ้นมา จะเจ็บปวด ม๊ากมาก

มากกว่าคนที่ไม่คุยโวโอ้อวดไปเสียก่อน

ว่าไม๊?

ปิดการแสดงความคิดเห็น.