Bubee Homepage

8 สิงหาคม 2014 ศัตรูที่อยู่รอบด้าน

พวกเขาหวังจะจับผิดในคำตรัสของพระองค์

ถอดความจากลูกา 20:20

Daily2014_8_8

พอเหล่าธรรมาจารย์กับปุโรหิต ได้ฟังเรื่องของคนเช่าสวนองุ่น
และเรื่องหินที่ล้มทับ….
พวกเขารู้ทันทีว่า พระเยซูทรงหมายถึงพวกเขา
พวกเขาโกรธมาก  ที่กล่าวหาว่า พวกเขาเป็นคนเช่าองุ่นที่ฆ่าลูกชาย
เท่ากับพวกเขาเป็นคนฆ่าคนที่พระเจ้าทรงส่งมา
และเมื่อพระองค์พูดถึงหิน
เขาก็รู้สึกว่า พระองค์กำลังบอกว่า  อย่างไรพวกเขาชนะพระองค์ไม่ได้

จึงคุยกัน สมคมคิดกันอย่างร้อนใจ

“ข้าอยากเอาเยซูผู้นี้  ไปขังลืม”

“ไม่ได้  ประชาชนกำลังติดตามเขา   ขืนทำอย่างนั้น เกิดจลาจลแน่ๆ”

“ท่านอย่าใช้อารมณ์ซิ   เราน่าจะจับผิดเรื่องอื่นๆ ได้”

เมื่อเขาคิดกันดังนั้น    จึงช่วยกันวางแผนอย่างรัดกุม
เขาส่งสายลับปลอมตัวปะปนไปกับผู้คน
ทำเป็นคนที่ติดตามพระเยซูเหมือนคนอื่น ๆ
พวกเขาสั่งคนที่เรียกมาว่า

“แกจะต้องจับผิดให้ได้ว่า เยซูผู้นี้ พูดอะไรผิดต่อผู้ปกครองบ้าง”
“ถ้ามีมูลความผิด  เราก็จะจัดการได้อย่างที่ต้องการ”

คนที่เป็นสายลับรับคำ และรีบไปจัดการตามคำสั่งทันที

เอ… เขาจะทำสำเร็จไหมนะ?

ปิดการแสดงความคิดเห็น.