Bubee Homepage

8 เมษายน 12 วันระลึกถึงการคืนพระชนม์

 

ครั้นรุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์  เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว

พระองค์ทรงปรากฏแก่มารีย์ชาวมักดาลาก่อน

ถอดความจากมาระโก 16:9


วันศุกร์ที่ผ่านมา เราระลึกถึงการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
และในวันอาทิตย์ถัดมา พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย
เราจึงระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อเราในวันทั้งสองนี้ ทุก ๆ ปี


มารีย์ชาวมักดาลา เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีผีเจ็ดตัวเข้าสิง

คิดดูซิว่า เธอจะต้องทรมานเพียงใดที่มีวิญญาณร้ายสิงอยู่

และพระเยซูได้ทรงขับผีทุกตัวออกจากเธอ

เธอกลายเป็นคนที่มีอิสระ

และเธอไม่ต้องทรมานต่อไป

มารีย์เป็นคนต่ำต้อย เป็นผู้หญิง ซึ่งในสังคมสมัยนั้นดูหมิ่น

แต่พระเยซูทรงให้เกียรติคนที่มีความเชื่อ  พระองค์ทรงให้เธอพบพระองค์ก่อนใคร

มารีย์รีบไปบอกทุกคนว่า พระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาแล้ว

เธอได้เห็นพระองค์……

แต่แปลก พวกเขาไม่เชื่อ…

จนกระทั่งพวกเขาวิ่งมาที่เก็บพระศพแล้วไม่เห็นพระศพ

นั่นแหละ พวกเขาจึงเชื่อ

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.