Bubee Homepage

9 กันยายน 2013 ความเห็นต่าง

คนทั้งหลายประหลาดใจกับคำแห่งพระคุณ
ที่พระเยซูทรงกล่าว

ถอดความจาก ลูกา 4:22

Daily2013_9_9-1

พระเยซูทรงอ่านหนังสือม้วนอิสยาห์ตอนที่บอกสิ่งสำคัญมากคือ
ทุกอย่างที่อิสยาห์เขียนไว้ มีความหมายถึงพระองค์!

ผู้คนในธรรมศาลา เป็นพยานว่า พระเยซูกล่าวคำนั้นจริง ๆ
ฤทธิ์เดชขององค์พระผู้เป็นเจ้าเต็มอยู่ในธรรมศาลานั้น
มันเป็นบรรยากาศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
พวกเขาอิ่มใจกับคำที่พระเยซูตรัสทุกคน

Daily2013_9_9-2

“ข้าไม่ได้หูฝาดไปนะ” คนหนึ่งพูด
“นั่นนะซิ คำทำนายของท่านอิสยาห์เป็นจริงหรือนี่?”
“ข้าซาบซึ่งคำของพระเยซูจริง ๆ นะ”

“ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ข้าเห็นความจริง

แต่… ใช่ว่าทุกคนจะมีความเห็นเหมือนกัน
เพราะมีบางคนในธรรมศาลานั้นไม่พอใจ..
“คำของอิสยาห์จะเกี่ยวข้องกับเขาได้อย่างไร
เขาเป็นลูกชายของโยเซฟมิใช่รึ?”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.