Bubee Homepage

9 ธันวาคม 11 ใส่ไข่

จริงอย่างไร ก็ว่าจริงไปตามนั้น

ไม่อย่างไรก็ว่าไม่

พูดเพียงนี้ก็พอ คำพูดเกินนี้  มาจากความชั่ว

ถอดความจาก มัทธิว 5:37

ใส่ไข่… เป็นคำอธิบายการ์ตูนวันนี้ชัดเจน

เราทุกคนก็เคยใส่ไข่กันมาแล้วทั้งนั้น

ยังทำอยู่หรือเปล่า

มันมีผลร้ายไม่ใช่น้อยเลย….

ที่แย่คือ  สื่อวิทยุ ทีวี นสพ. และ แชท ที่พวกเราชอบกันนั้น

ยังปฏิบัติการใส่ไข่อย่างขะมักเขม้น!

ปิดการแสดงความคิดเห็น.