Bubee Homepage

9 พฤศจิกายน 11 คนฉลาดแท้

จิตใจของคนมีปัญญา ย่อมอยู่ในเรือนที่มีความโศกเศร้า

ปัญญาจารย์ 7:4

เราได้ข่าวคนเอาเรือใบไปวางดักไว้เพื่อให้รถทหาร รถเมล์ที่กำลังไปช่วยคนต้องยางแตก

ทำให้ท้อใจจริง ๆ  ที่พวกเขาใจดำขนาดนั้น  ไม่แค่ใจดำ  ยังเขลาด้วย

แต่สำหรับพ่อค้าหนุ่มน้อยที่ไม่เคยขับเรือยนต์    ในเรื่องของเราวันนี้

กลับกล้าหาญไปอาสาเพื่อที่จะช่วยชีวิตคนอื่น

อย่างนี้ซิ ทำให้คนไม่ท้อใจแต่มีกำลังใจต่อไป

นี่เรื่องจริงนะ ไม่ใช่แต่งขึ้นเอง

นอกจากกล้า มีน้ำใจแล้ว  นับได้ว่า เขาเป็นคนฉลาด

เพราะคนฉลาด   ย่อมคิดหาทางช่วยคนทุกข์ยากให้พ้นความลำบาก

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.