Bubee Homepage

9 พฤษภาคม 12 มด

มี 4 สิ่งในโลกที่ตัวเล็กนิดเดียว   แต่กลับมีปัญญาล้นเหลือ

ถอดความจากสุภาษิต 30:24

ใช่แล้ว  มดเป็นหนึ่งในนั้น   เหตุใดราชาซาโลมอนจึงชมว่า มันฉลาดล้ำล่ะ ?

แค่รู้จักเตรียมตัวก่อนจะเจอความลำบาก  ก็เรียกได้ว่ามีปัญญาแล้ว

แถมยังไม่ทำตัวเดียว แต่จะร่วมมือกันอย่างแข็งขัน  ไม่อู้งาน ไม่เกี่ยงงาน

แบกอาหารที่หนักกว่าตัวเองได้ด้วย

มันแบ่งงานกันทำ

และช่วยกันแก้ปัญหาที่มันต้องเจอ!

 

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสัตว์ตัวน้อย

แม้ตัวจ้อยร้อย  แต่ยังทำอะไรที่น่ายกย่องจริง ๆ

นกทุกตัว พระเจ้าทรงรู้จักมัน

เส้นผมของเรา พระองค์ทรงนับทุกเส้น

แน่นอน….มดแต่ละตัว  พระองค์ทรงรู้จัก

 

เพราะไม่มีอะไรที่ใหญ่เกินพระองค์

ไม่มีอะไรที่เล็กเกินที่พระองค์จะไม่ทรงเห็น

สรรเสริญพระเจ้า

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.