Bubee Homepage

9 พฤษภาคม 2014 คำอุปมางานเลี้ยงแต่งงาน

เพราะคนที่ยกตัวขึ้นจะถูกทำให้ต่ำลง
แต่คนที่ถ่อมตัวลง จะถูกยกขึ้น

 ถอดความจากลูกา  14:11

Daily2014_5_9

หลังจากนั้น พระองค์ทรงเห็นว่า
มีแขกหลายคนที่ได้รับเชิญมารับประทานอาหาร
แต่พวกเขามักจะเลือกนั่งในที่ ๆ จัดไว้สำหรับคนที่ใหญ่โต
พระองค์จึงตรัสว่า
“เมื่อเจ้าได้รับเชิญไปงานเลี้ยง
ก็อย่าไปเลือกนั่งในที่มีเกียรติ
เพราะเจ้าของงานอาจจะเชิญคนที่ใหญ่โตกว่าเจ้ามาด้วย
และเขาจะมาหาเจ้า  กล่าวว่า
“ขอให้ท่านลุกขึ้น เอาที่นี้ให้กับท่านผู้นี้เถิด”
แล้วเจ้าก็ต้องไปนั่งในที่ต่ำลงมา  อายเปล่า ๆ

แต่เมื่อเจ้าได้รับเชิญ  จงไปนั่งในที่ต่ำกว่า
เพื่อว่า เจ้าของงานจะมาหาท่านและกล่าวว่า
“เพื่อนเอ๋ย  เชิญไปนั่งในที่สูงเถอะ”
เจ้าก็จะได้รับเกียรติต่อหน้าหลาย ๆ คนที่อยู่ในงานนั้น
เพราะคนที่ยกตัวขึ้นจะถูกทำให้ต่ำลง
แต่คนที่ถ่อมตัวลง จะถูกยกขึ้น

ปิดการแสดงความคิดเห็น.