Bubee Homepage

9 มกราคม 2014 เหตุที่เมืองเกราซา 4

ชายที่ผีได้ออกจากตัวนั้น ขอติดตามพระองค์ไป
แต่พระองค์ทรงสั่งให้เขากลับไป

ถอดความจาก ลูกา 8:38

Daily2014_1_9

เมื่อชายคนที่เคยถูกผีทั้งกองสิงอยู่  เห็นพระองค์จะไป  เขาก็มีความคิดยอด ๆ เกิดขึ้น

“ท่านเยซูขอรับ  หากท่านจะไปจากเมืองนี้ กระผมขอตามพระองค์ไปด้วย “

พระเยซูทรงหันมาหาเขา

“กลับไปบ้านของเจ้าเถอะ   ไปเล่าว่า พระเจ้าทรงทำอะไรให้เจ้าบ้าง”

เขาอึ้ง  … พระองค์ไม่อนญาตให้เขาไปด้วย

แต่กลับทรงสั่งให้เขาไปบอกข่าวดีนี้กับเพื่อน ๆ ของเขา

แม้เสียใจ  แต่สิ่งที่เขาจะได้ทำนั้น ทำให้เขารู้สึกดี

เขาจึงกลับบ้าน  และไปเล่าให้คนทั้งเมืองให้รู้ถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าที่มีต่อเข้า

“เจ้ารู้ไหม ข้านะ มีชีวิตใหม่เลยล่ะ  ตอนนี้ ไม่มีผีสิงแล้ว

นี่เป็นเพราะท่านเยซูทรงเมตตาข้า….ทั้ง ๆ ที่ข้าไม่ได้ขอเลย”

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.