Bubee Homepage

9 มีนาคม 12 การผจญภัยของนายมิน 15

อย่ากลัวการทนทุกข์ที่เจ้ากำลังจะพบเจอ

ถอดความจากวิวรณ์ 2:10

หากมิน ไม่ได้พูดเรื่องของพระเจ้าให้คนอื่นฟัง  เก็บเรื่องนี้ไว้กับตัวเองคนเดียว

เขาอาจไม่ถูกจับก็เป็นได้

แต่เขาพูดเรื่องพระเจ้าไปแล้ว  ตอนนี้ ใคร ๆ ก็รู้ว่า เขาเป็นคริสเตียน

และยังไง ๆ  เขาก็ต้องเผชิญสิ่งที่อยู่ข้างหน้าต่อไป

เขารู้มาว่า เพื่อนคริสเตียนที่ถูกจับมาก่อนหน้าเขา  ถูกทรมานด้วยวิธีที่น่ากลัวมาก

เขาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงอยู่กับเขา

ไม่ว่าจะเจออะไรก็ขอให้ทนได้…..

ปิดการแสดงความคิดเห็น.