Bubee Homepage

9 สิงหาคม 12 การแข่งขันบนดอย 7

อย่าให้คนมีปัญญา อวดปัญญาของตน

อย่าให้ชายหนุ่ม อวดในความแข็งแรงของตน

อย่าให้คนรวย อวดความมั่งมีของตน

ถอดความจาก เยเรมีห์ 9:23

ยังดีที่คนแพ้ยังไม่ต้องใส่กระโปรงเดินโชว์

เพราะถูกขอแค่ให้ไปเล่นกระโดดหนังยางด้วย

เด็กชายทั้งหลายเริ่มเข้าใจแล้วว่า

การโอ้อวดนั้นนะ  ส่งผลเสียโดยตรงเลยล่ะ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.