Bubee Homepage

เพลงคร่ำครวญ 2-4 หิวจนสลบ

เพลงคร่ำครวญ 2:17-22

อายิน พยัญชนะตัวที่  17
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำสิ่งที่ทรงประสงค์
พระองค์ทรงให้พระดำรัสของพระองค์สำเร็จ
พระดำรัสที่ทรงบัญชานานมาแล้ว
พระองค์ทรงทำลายโดยไม่สงสารอีก
ทรงทำให้เหล่าศัตรูหัวเราะเยาะเจ้า
และทรงให้กำลังแก่เหล่าศัตรู

ซาเด พยัญชนะตัวที่  18

ใจของเขาร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
โอ กำแพงแห่งลูกสาวศิโยน
จงให้น้ำตาหลั่งออกมาท่วมท้น
ทั้งวันและคืน
อย่ายอมหยุดพัก อย่าให้ดวงตาได้พักเลย
โคฟ พยัญชนะตัวที่  19

จงลุกขึ้นและร้องในยามกลางคืน ในเวลาต้นยาม
จงเทใจของเจ้าออกเหมือนอย่างน้ำ
ต่อพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
จงยกมือของเจ้าขึ้นต่อพระองค์
เพื่อขอชีวิตเด็กเล็ก ๆ ของเจ้า
พวกเขาสลบไปเพราะความหิวโหย
ตามหัวมุมถนนทุกแห่ง

Crotiahunger_1918

เรช พยัญชนะตัวที่  20
ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทอดพระเนตร
พระองค์ทรงทำเช่นนี้กับใคร?
ควรหรือที่สตรีจะกินลูกของตนเอง
จะกินลูกที่เธอทะนุถนอมในอก?
ควรหรือที่เหล่าปุโรหิตและผู้กล่าวคำจะถูกฆาตกรรม
ในพระวิหารของพระเจ้า

ซิน พยัญชนะตัวที่  21

เหล่าคนหนุ่มและคนชรา นอนท่ามกลางฝุ่นผงบนถนน

คนสาวและคนหนุ่มก็ล้มลงด้วยดาบ
พระองค์ทรงประหารเขาในวันแห่งพระพิโรธ
ทรงฆ่าเขาทั้งหมดโดยไร้พระกรุณา

 ทาว พยัญชนะตัวที่  22
พระองค์ทรงเรียกคนที่ข้าหวาดหวั่นมาจากรอบด้าน
ราวกับเป็นวันเทศกาล
และในวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิโรธนั้น
ไม่มีใครหนีได้  ไม่มีใครรอดชีวิต

เหล่าคนที่ข้าได้อุ้มและเลี้ยงดูขึ้นมานั้น ศัตรูก็ทำลายสิ้น

ปิดการแสดงความคิดเห็น.