Bubee Homepage

กษัตริย์องค์ใหม่ ๑๒-๑

ต่อจากเมื่อวาน

บุคคลในเรื่อง

เยโรโบอัม … ข้าราชการเก่าของพระราชาซาโลมอน หนีไปอียิปต์เพราะพระราชาทรงตามล่า

เรโหโบอัม … ราชโอรสของพระราชาซาโลมอน ซึ่งครองราชย์ต่อมา

คนอิสราเอล คือคนเผ่าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เผ่ายูดาห์ซึ่งเป็นเผ่าของพระราชาดาวิด อยู่ทางเหนือเป็นส่วนใหญ่

เผ่ายูดาห์  เป็นคนทางใต้ ซึ่งมีดินแดนค่อนข้างกว้างใหญ่

 

ทั้งสองมีชื่อคล้ายคลึงกันมาก  ต้องอ่านดี ๆ

1 พงศ์กษัตริย์  12:1-15

เมื่อ เยโรโบอัม ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาจะให้บัลลังก์ส่วนหนึ่งของอิสราเอลได้ข่าวว่า พระราชาซาโลมอนสิ้นพระชนม์แล้ว  จึงกลับมายังอิสราเอล   และเ้ข้าเฝ้า เรโหโบอัม พร้อมกับคนอิสราเอล

สถานที่ คือที่เมืองเชเคม  ซึ่งตอนนั้นเรโหโบอัมไปเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ เป็นเมืองที่อยู่กลาง ๆของอิสราเอลเหนือ

เยโรโบอัม พร้อมกับคนอิสราเอลทั้งปวง ทูลกษัตริย์องค์ใหม่ว่า

“ราชบิดาของฝ่าบาทได้วางแอกการก่อสร้างต่าง ๆ หนักมากแก่พวกเรา  ขอทรงช่วยผ่อนแรง และบรรเทาแอกเหล่านั้นให้เราด้วย  แล้วพวกเราจะรับใช้ฝ่าบาท”

“เอาอย่างนี้ ขอเวลาเราสามวัน แล้วค่อยกลับมาใหม่นะ”  พระราชาองค์ใหม่ทรงต้องการเวลาตัดสินพระทัย

จากนั้นพระราชาก็ทรงเรียกบรรดาที่ปรึกษาของพระราชาซาโลมอนมา “ท่านคิดว่า เราควรตอบเขาอย่างไร?”

ไม่ทราบผู้วาดรูปนี้

“หากว่า พระราชาจะทรงดูแล รับใช้ประชาชน  ให้ตามที่เขาต้องการ พวกเขาก็จะรับใช้ฝ่าบาทตลอดไปพะยะค่ะ”  พวกเขาตอบอย่างชาญฉลาด แน่นอน  พระราชาควรเป็นผู้รับใช้ดูแลประชาชน ไม่ควรเป็นนายงานที่กดขี้ข่มเหงพวกเขา

แต่แทนที่พระราชาเรโหโบอัมจะทำตาม  กลับไปปรึกษาเหล่าพระสหายที่โตมาด้วยกัน  พวกเขาให้ความเห็นว่า

“ขอพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า  นิ้วก้อยของพระองค์นั้นหนายิ่งกว่าเอวเสด็จพ่อ  ดังนั้น พระองค์ก็จะวางแอกให้หนักขึ้นไปอีก  เสด็จพ่อเคยใช้แส้เฆี่ยนพวกเจ้า เราจะใช้แมงป่องมาต่อยเจ้า”

พวกนี้เป็นอันธพาลจริง ๆ  ….

ไม่คิดเห็นแก่ใครนอกจากความสุข  ความพอใจของตัวเอง  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น

วอนหาเรื่องให้ตัวเองด้วย

แต่ พระราชาเรโหโบอัมจะทรงเลือกคำแนะนำของใคร ?

ของผู้ใหญ่ซึ่งช่วยปกครองประเทศมานาน  หรือของเหล่าคนหนุ่มใจอันธพาล …??

 

 

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.