Bubee Homepage

การเลือกของพระราชา ๑๒-๒

ต่อจากเมื่อวาน

เรโหโบอัม … ราชโอรสของพระราชาซาโลมอน ซึ่งครองราชย์ต่อมา

เยโรโบอัม … ข้าราชการเก่าของพระราชาซาโลมอน  เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นกษัตริย์ปกครองคนอิสราเอล

คนอิสราเอล คือคนเผ่าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เผ่ายูดาห์ซึ่งเป็นเผ่าของพระราชาดาวิด อยู่ทางเหนือเป็นส่วนใหญ่

เผ่ายูดาห์ เป็นคนทางใต้ ซึ่งมีดินแดนค่อนข้างกว้างใหญ่

 

 

1 พงศ์กษัตริย์ 12:12-18

สามวันถัดมา  ตรงตามวันที่นัด  เยโรโบอัมและประชาชนก็เข้ามาเฝ้าพระราชาเรโหโบอัมอีกครั้ง

พวกเขาตกใจมาก

ทำไมหรือ?

เพราะว่า พระราชาทรงตอบเขาอย่างน่าชังยิ่งนัก   พระราชาเรโหโบอัมไม่ได้ฟังคำของผู้ใหญ่ที่ให้คำแนะนำดี ๆ

แต่กลับทรงโอหัง และตอบประชาชนอย่างที่สหายของพระองค์แนะนำมา!

เมื่อทรงพบกับพวกเขานั้น พระองค์ตรัสทันทีว่า “พวกเจ้ารู้ไหม นิ้วก้อยของเรานั้นหนายิ่งกว่าเอวเสด็จพ่อ  ดังนั้น เราก็จะวางแอกแก่เจ้าให้หนักขึ้นไปอีก  เสด็จพ่อเคยใช้แส้เฆี่ยนพวกเจ้า เราจะใช้แมงป่องมาต่อยเจ้า”

นั่นหมายความว่าอย่างไร….

พระราชาเรโหโบอัม พร้อมที่จะเกณฑ์แรงงานมากขึ้น  พร้อมที่จะกดขี่ข่มเหงประชาชนอิสราเอล   ทรงคิดที่จะเก็บภาษีมากขึ้น

ที่พระราชาไม่ฟังเสียงผู้ใหญ่ และประชาชนนี้     เป็นเพราะพระเจ้าจะทรงทำให้คำ    ที่พระองค์ตรัสผ่านอาหิยาห์มายังเยโรโบอัมได้สำเร็จ!

ประชาชนต่างมองหน้ากัน

ทำไมพระราชาทรงเป็นอย่างนี้?

ไม่ได้เป็นพระราชาที่ดีเลย   เราจะอยู่ใต้พระราชาองค์นี้ทำไม?  พวกเขาคิดในใจ

ดังนั้น จึงมีคนหนึ่งลุกขึ้น  กล่าวด้วยเสียงอันดังว่า

“พวกเราทั้งหลายมีส่วนอะไรในพระราชาดาวิดเล่า

พวกเราไม่มีส่วนอะไรในมรดกของท่านเจสซี (บิดาของพระราชาดาวิด)”

ชัดเจนมากว่า พวกเขาจะไม่อยู่ใต้พระราชาเรโหโบอัม  เขาหันมายังคนอิสราเอล กล่าวว่า

“อิสราเอลทั้งหลายเอ๋ย   กลับไปบ้านของตนเถิด

ข้าแต่พระราชาดาวิด   ขอทรงดูแลราชวงศ์ของพระองค์เองเถิด”

เขาไม่ทูลพระราชาเรโหโบอัม แต่กลับพูดถึงพระราชาดาวิดที่สิ้นพระชนม์ไปนานแล้ว

ดังนั้น  คนอิสราเอลที่มาเฝ้าพระราชา จึงพร้อมใจกันกลับบ้านเมืองของตน

 

หลังจากนั้น  พระราชาทรงส่งอาโดรัม  ไปเป็นนายงานเพื่อเกณฑ์คนมาทำงาน

“พวกเจ้า  พระราชาทรงสั่งให้กลับไปทำงานที่นครเยรูซาเล็ม  เข้าแถวเดี๋ยวนี้!!”

“เจ้านี่มาจาก พระราชาใจร้าย  พวกเรา ฆ่ามันเลย!!.”

คนอิสราเอลไม่ยอมที่จะอยู่ใต้พระราชาเรโหโบอัมอีกต่อไป   …… อาโดรัมจึงถูกหินขว้างตายในวันนั้นเอง

พระราชาเรโหโบอัมจึงทรงตระหนักว่า …. พระองค์หมดราชอำนาจเหนือคนอิสราเอลทั้งปวงจริง  ๆ

ส่วนพระราชาซึ่งตอนนั้นอยู่เมื่อเชเคม  ก็ต้องรีบขึ้นรถม้าอย่างเร็ว กลับมายังนครเยรูซาเล็ม แทบเอาชีวิตไม่รอด!

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.