Bubee Homepage

ขออย่าง ได้อีกอย่าง ๒-๔

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 2:19-25

พระนางบัทเชบาทรงทราบดีว่า  อาโดนียาห์หมายความอย่างไร  เขากำลังบอกว่า เขาต้องการราชบัลลังก์มาเป็นของตนด้วยการขอ อาบีชาก มาเป็นภรรยาของตน    แต่พระนางไม่จำเป็นต้องทรงลงมือด้วยพระองค์เอง   เอาเรื่องนี้ไปให้พระราชาซาโลมอนทรงตัดสินพระทัยดีกว่า

ดังนั้นจึงทรงเข้าไปเฝ้าพระราชา

พระราชาทรงดีพระทัยที่เห็นพระมารดา  ทรงต้อนรับและให้คนนำพระที่นั่งมาให้ประทับข้าง ๆ บัลลังก์ของพระองค์

“แม่จะขอบางอย่างจากลูก… อย่าปฏิเสธแม่เลยนะจ๊ะ”

“โธ่  ลูกจะปฏิเสธสิ่งที่แม่ขอได้อย่างไรขอรับ …. แม่ขอมาเถอะ”  พระราชาตรัส

“คือว่า  ขอให้พระราชายกอาบีชาก ชาวชูเนม ที่เคยมาปรนนิบัติท่านพ่อ ให้เป็นภรรยาอาโดนียาห์ พี่ชายของลูก”

พระราชาซาโลมอน ทรงรู้ทันทีว่า นี่หมายความว่าอย่างไร

ภาพจากhttp://rainingtruthsmallrain.wordpress.com

“โธ่ ทำไมท่านแม่ จึงไม่ขอทั้งอาณาจักรให้เขาไปเลย มาขอแค่ผู้หญิงคนหนึ่งทำไม?  เพราะเขาเป็นพี่ชาย และยังมีท่านโยอาบ และปุโรหิตอาบียาธาร์เป็นพวกอยู่ด้วย”  พระราชาตรัสตอบ

แล้วเสียงของพระราชาก็เปลี่ยนไปเป็นเสียงที่เคร่งขรึม  พระพักตร์ของพระองค์นิ่ง  แล้วทรงปฏิญาณขึ้นมาว่า

ถ้าคำนี้ไม่ทำให้อาโดนียาห์ต้องตายแล้วละก็  ขอพระเจ้าทรงลงโทษลูกให้หนักกว่าอีก

พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด
พระองค์ทรงเป็นผู้แต่งตั้งลูกบนบัลลังก์ของพระราชาดาวิด เสด็จพ่อ
และทรงตั้งราชวงศ์ของลูกตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้

อาโดนียาห์จะต้องตายในวันนี้ฉันนั้น

แล้วพระราชาทรงสั่งให้เบไนยาห์

“ไปสังหารอาโดนียาห์เสียวันนี้”

วันนั้น เป็นวันสุดท้ายของอาโดนียาห์!

 

อ่านต่อพรุ่งนี้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.