Bubee Homepage

คนตรง… ๒๒-๒

ต่อจากเมื่อวาน

ความเดิม  ราชาจากยูดาห์มาพบราชาอาหับแห่งอิสราเอล  ซึ่งชวนไปทำศึกที่ราโมท กิเลอาดเพื่อยึดเมืองคืนมา  แต่ราชาเยโฮชาฟัททรงต้องการรู้ว่า พระเจ้าทรงเห็นด้วยหรือไม่  เมื่อถามผู้เผยคำของพระเจ้าหลายร้อยคน  ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ให้ไปทำศึก

แต่ราชาเยโฮชาฟัททรงต้องการอีกคนที่จะบอก… ดังนั้นจึงต้องตามผู้เผยคำที่เป็นคนตรง ไม่สอพลอ พูดแต่ความจริง…..

1 พงศ์กษัตริย์ 22:13-23

คนที่ไปตามมีคายาห์มานั้น   ได้กระซิบว่า

“ท่านมีคายาห์  ทุกคนได้กล่าวคำที่ดีถวายราชาอาหับ   ขอให้ท่านพูดเหมือนกันกับพวกเขา  พูดแต่สิ่งดีเท่านั้น”

มีคายาห์มองหน้าเขา  จ้องตาเขา  ตอบว่า

“พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ฉันใด  พระเจ้าตรัสกับข้าอย่างไร  ข้าก็จะพูดอย่างนั้น … ไม่ต้องมาทำให้ข้าผิดต่อพระเจ้า”

 

และเมื่อทั้งสองมาเฝ้าพระราชา

“มีคายาห์  ขอเจ้าบอกข้าหน่อยว่า ข้าควรไปตี ยึดเมืองราโมท กิเลอาดหรือไม่  … “   มีคายาห์เงยหน้าขึ้นเล่าวว่า

“ขอพระราชาเสด็จขึ้นไปรบ  และได้รับชัยชนะกลับมา  พระเจ้าจะทรงมอบเมืองนั้นไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์”  มีคายาห์กลับพูดตามที่ผู้สื่อสารต้องการ  แต่… ราชาอาหับรู้ว่า ถ้าเป็นอย่างนี้ มีคายาห์กำลังมีแผนอะไรสักอย่าง  หรือจะทำให้พระองค์คิดมากขึ้น….

มีคายาห์มาเฝ้าพระราชาทั้งสอง

“เอ๊ะ….ข้าให้เจ้าปฏิญาณหลายครั้งแล้วว่า   เจ้าจะพูดแต่ความจริง ในพระนามของพระเจ้า มีคายาห์  เจ้าจงพูดความจริง”  ราชาอาหับมีพระเนตรแข็งกร้าว  ทรงรู้จักมีคายาห์ดีว่า เขาไม่เหมือนใครในบรรดาผู้เผยคำของพระเจ้า

“ได้พะยะค่ะ”   มีคายาห์ก้มลง

“ข้าพระบาทเห็นคนอิสราเอลมากมาย    อยู่กระจัดกระจายบนภูเขาเหมือนแกะหลง ไม่มีผู้เลี้ยง…

พระเจ้าตรัสว่า คนเหล่านี้ ไม่มีเจ้านาย  ปล่อยให้พวกเขากลับบ้านอย่างปลอดภัยเถอะ”

เมื่อทรงได้ยินดังนั้น  ราชาอาหับก็หันมาหาราชาเยโฮชาฟัท

“ก็บอกแล้ว  เขาจะไม่พูดสิ่งดีเกี่ยวกับตัวเราเอลย มีแต่สิ่งร้ายเท่านั้น ”

มีคายาห์จึงทูลว่า

“ถ้าอย่างนั้น  ขอพระราชาทรงฟังพระดำรัสของพระเจ้า…

ข้าพระบาทเห็นพระเจ้าประทับบนพระที่นั่ง

มีบริวารแห่งสวรรค์เฝ้าอยู่เคียงข้างพระองค์  ทั้งซ้ายและขวา

พระเจ้าตรัสว่า …. ใครจะเกลี้ยกล่อมให้อาหับขึ้นไปที่ราโมทกิเลอาด

เพื่อเขาจะไปจริง ๆ  และล้มลงที่นั่น  เพราะแต่ละคนก็ทูลอาหับไม่เหมือนกัน

ข้าพระบาทเห็นวิญญาณดวงหนึ่งมาเฝ้าพระเจ้า ตอบว่า

..ข้าพระองค์จะเกลี้ยกล่อมราชาอาหับเอง…

พระเจ้าตรัสถามว่า  เจ้าจะทำอย่างไร

.. ไม่ยาก  ข้าพระองค์จะลงไป และกลายเป็นวิญญาณโกหกในปากของผู้เผยคำของพระองค์ทุกคน

พระเจ้าจึงทรงอนุญาต  ให้วิญญาณดวงนั้นไป

เพราะฉะนั้น  ขอพระองค์ทรงทราบว่า  เหล่าผู้เผยคำเหล่านี้ ได้รับอนุญาตให้พูดมุสาทูลพระองค์”

แปลก

แปลกจริง ๆ ที่พระเจ้าทรงอนุญาตเช่นนี้

ราชาอาหับเอง ทรงตกใจ  และยังไม่ทรงตัดสินพระทัยว่า จะทำอย่างไร…

จะทำอย่างไรดีล่ะ กับคำพูดนี้


ปิดการแสดงความคิดเห็น.