Bubee Homepage

ความพร้อมเพรียงของคนเท็จ ๒๒-๑

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 22:1-12

หลังจากนั้นมา ซีเรียและอิสราเอลไม่มีสงครามต่อกันนานถึง 3 ปี

ช่วงนั้นเอง แผ่นดินยูดาห์ทางใต้ก็มีกษัตริย์องค์ใหม่คือ ราชาเยโฮชาฟัท   พระองค์สนพระทัยที่จะทำไมตรีกับราชาอาหับ   เวลานี้ราชาอาหับก็เริ่มชราแล้ว  ราชาเยโฮชาฟัทจึงทรงเดินทางเพื่อไปเยี่ยมทำสัมพันธไมตรีกัน

แล้วราชาอาหับก็ทรงเปรยว่า

“เนี่ย… ท่านจะไปทำศึกกับเราที่ราโมท กิเลอาดไม๊?  เมืองนี้เป็นของเรา และเราก็ยังไม่ได้คืนมาจากเบนฮาดัด กษัตริย์แห่งซีเรียเสียด้วย”  ที่ทรงกล่าวเช่นนั้นเพราะว่า  เมืองราโมทกิเลอาด อยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงของยูดาห์

“อืม… ก็เราเป็นพี่น้องกัน ประชาชนของข้าพเจ้าก็เป็นของท่าน ม้าของข้าพเจ้าก็เป็นของท่าน”  พระราชาแห่งยูดาห์ตอบ

“แต่…”  ราชาอาหับทรงหันมาทันที  ”มีอะไรหรือ?”

“ข้าพเจ้าต้องขอถามดูว่า พระเจ้าทรงเห็นควรอย่างไร”

“ได้ซิ   เราจะเรียกประชุมผู้เผยคำของพระเจ้าแล้วกัน  นี่นะ  มาประมาณ 400 คน  ดูซิพวกเขาจะว่าอย่างไร”

ภาพจากpitts.emory.edu

แปลกจริง

ทุกคนพร้อมใจกันตอบว่า “ขอเสด็จไปทำสงครามเถิด  พระเจ้าจะทรงมอบเมืองนั้นให้พระองค์”

แต่… ราชาเยโฮชาฟัทเห็นแบบนั้น ไม่ทรงแน่ใจเลย  ทรงคิดว่า พวกนี้สอพลอ

“ไม่มีอีกหรือ ข้าพเจ้าอยากจะถามคำจากพระเจ้าจากคนอื่นที่ไม่ใช่พวกนี้”

“มีซิ”  ราชาอาหับตอบ “แต่เราไม่ชอบเขาคนนี้  เพราะชอบพูดแต่สิ่งร้าย  ไม่เคยพูดความดีของเราเลย”   ราชาอาหับไม่ปิดบัง  พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยผู้เผยพระวจนะที่ชื่อมีคายาห์

มีคายาห์เป็นคนพูดตรงไปตรงมา  พระเจ้าตรัสอย่างไร เขาจะพูดเช่นนั้น ไม่เคยเกรงใจใครแม้พระราชา

“แต่ถ้าท่านอยากฟังเขา  ก็ได้  เราจะให้คนไปตามเขามา”

 

พระราชาทั้งสองก็จะประทับ ณ พระที่นั่ง มีฉลองพระองค์เต็มยศ  ตรงทางเข้าประตูเมือง  การทำเช่นนี้ เป็นวัฒนธรรมของพวกเขา…

ระหว่างที่รออยู่นั้น   เศเดคียาห์  ซึ่งเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยคำของพระเจ้า ก็ทำเขาสัตว์เป็นเหล็กมาให้ทุกคนเห็น

กล่าวว่า

“พระเจ้าตรัสว่า ด้วยสิ่งเหล่านี้ เจ้าจะผลักคนซีเรียออกไปจนเขาถูกทำลายหมด”

“จริงด้วยพะยะค่ะ”

เหล่้าผู้เผยคำของพระเจ้านับร้อยต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกัน

“ขอเสด็จไปยังราโมท  กิเลอาดเถิเ

พระเจ้าจะให้ชัยชนะแก่พระราชา

พระเจ้าจะทรงมอบเมืองนั้นไว้ในพระหัตถ์พระราชา

ขอทรงพระเจริญ”

พวกเขากล่าวเป็นเสียงเดียวกันดังกระหึ่ม

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.