Bubee Homepage

ความมั่นคงอยู่ที่ไหน ๑๑-๒

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 11:9-13

เมื่อพระราชาซาโลมอนทรงพระชราลง   ก็ยิ่งคอยตามใจสาว ๆ รอบข้างพระองค์มากขึ้น   พระองค์ทรงลืมพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ที่ประทานตำแหน่งอันยิ่งใหญ่  ประทานสติปัญญา และความมั่งคั่งให้พระองค์

พระราชาซาโลมอนกลับได้เก็บทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไว้มากมาย  และนำไปเลี้ยงดูผู้หญิงที่พระองค์พอพระทัยถึง 1000 คน   แล้วคิดดูซิ  ยังต้องเลี้ยงดูคนรับใช้  ของหญิงเหล่านี้   ยังมีข้าราชการอีกมากมาย

ที่ร้ายสุดคือ พระราชาได้เผาเครื่องหอมถวายบูชา สารพัดพระของผู้หญิงเหล่านี้ ทรงทำราวกับว่า พระเหล่านี้คือพระของพระองค์เอง!

ทั้ง ๆ ที่พระราชาทรงเขียนสุภาษิต และวรรณกรรมดี ๆ ไว้มากมาย

 

พระเจ้าทรงกริ้วต่อพระราชาซาโลมอนยิ่งนัก     พระทัยที่เคยรักพระเจ้า  เคยสนพระทัยสร้างพระวิหารเพื่อพระองค์ และนำให้ประชาชนรักพระเจ้าด้วย  กลับกลายเป็นอย่างอื่นไปแ้ล้ว

ทั้ง ๆ ที่พระเจ้าได้ทรงปรากฏแก่พระราชาครั้งหนึ่งที่กิเบโอน  แล้วครั้งที่สองด้วย พระเจ้าก็ทรงเตือนแล้วเตือนอีก ให้พระราชาไม่ติดตามพระอื่น  ให้พระราชามุ่งมั่นในทางของพระเจ้า   แต่พระราชาซาโลมอนกลับทรงลืมสนิท

ภาพเขียนโดย กุสตาฟ ดอเร่( 1832-1883)

คนที่ได้มากเช่นนี้  ต้องรับผิดชอบมาก  แต่ความรับผิดชอบหายไป….

เหตุใดพระราชาจึงไม่มีความกตัญญูต่อพระเจ้าผู้ประทานสิ่งดีมากมายให้กับพระองค์?

เหตุใดพระราชาจึงทรงลืมและหันหลังให้กับพระเจ้าได้อย่างไม่น่าเชื่อเช่นนี้?

ลองย้อนคิดดู…..

 

พระเจ้าจึงตรัสกับซาโลมอนว่า

“เพราะความคิดของเจ้ากลับกลาย  และเจ้าไม่รักษาพันธสัญญาของเรา
เจ้าไม่รักษากฎเกณฑ์ของเราที่เราบัญชาไว้

เราจะฉีกอาณาจักรของเจ้าออก  และให้แก่ข้าราชการของเจ้า

แต่ เพราะเห็นแก่ดาวิด พ่อของเจ้า  เราจะไม่ทำในวันเวลาที่เจ้าครอง

เราจะฉีกอาณาจักรออกจากมือลูกชายของจ้า

แม้เราจะไม่ฉีกทั้งหมด   เราก็ยังจะให้เผ่าหนึ่งแก่ลูกชายของเจ้า เพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเรา

และเพื่อเห็นแก่เยรูซาเล็มที่เราได้เลือกไว้”

แม้่ว่าอาณาจักรของซาโลมอนจะยิ่งใหญ่ตระการเพียงไร

แต่อาณาจักรนั้น ไม่ได้มีความมั่นคงที่ทรัพย์สมบัติ  ปัญญา หรือรถม้าที่มากมาย

อาณาจักรอิสราเอลจะเข้มแข็งได้ หากพระราชาเชื่อฟังพระเจ้า และทำตามกฎเกณฑ์ของพระองค์

เข้มแข็งได้ถ้ายกพระเจ้าเป็นที่หนึ่ง

เพราะผู้ที่ให้ความมั่นคงแท้จริงกับอาณาจักรใด อาณาจักรหนึ่ง หรือคนใดคนหนึ่งนั้น คือพระเจ้าผู้เดียว……

 

อ่านต่อพรุ่งนี้

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.