Bubee Homepage

คำตอบจากพระเจ้า ๓-๓

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 3:11-15

คำทูลขอสติปัญญาเพื่อที่จะดูแลประชาชนอิสราเอลนั้น  เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยมาก

พระองค์ตรัสว่า

“เป็นเพราะเจ้าขอสติปัญญา     เจ้าไม่ได้ขอชีวิตยืนนาน   ขอทรัพย์สมบัติ หรือขอให้ศัตรูพินาศไปเพื่อตัวเจ้า

แต่เจ้าขอความเข้าใจ     เจ้าต้องการรู้ว่า สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด

เราจะให้ตามคำขอของเจ้า

เราจะให้เจ้ามีใจที่เต็มด้วยปัญญา  เต็มด้วยความเข้าใจ

จะไม่มีใครในอดีต  หรือในอนาคต เหมือนเจ้าเลย”

พระราชาซาโลมอนได้ทรงยินดังนั้น  ก็ทรงปลาบปลื้มยิ่งนัก  พระเจ้าตรัสต่อไปว่า

ไม่ทราบผู้วาด จากหนังสือของอาเธอร์ แม็กซเวล 1957

“เรา… จะให้สิ่งที่เจ้าเองไม่ได้ขอด้วย  เราจะให้เลย  เจ้ามั่งคั่ง  ให้เจ้ามีเกียรติยิ่งใหญ่   จะไม่มีกษัตริย์องค์ใดมาเทียบเทียมเจ้าได้”

โอ้โห… ทำไมพระเจ้าทรงให้สิ่งที่เกิดคาดหมาย  ไม่ได้คิดขอ  แต่ก็ทรงให้….

“ถ้าเจ้า… ซาโลมอน  ดำเนินชีวิตตามคำของเรา   รักษากฎและบัญญัติของเราเหมือนดาวิด พ่อของเจ้า  เจ้าจะมีชีวิตยืนยาวอย่างแน่นอน”

 

พระราชาทรงตื่นขึ้น มา… จึงทรงรู้ว่า เป็นฝันที่ดีที่สุด….

จากนั้นก็ทรงกลับมาที่เยรูซาเล็ม   ทรงยืนนิ่งต่อหีบพันธสัญญา

ทรงถวายเครื่องเผาบูชา และศานติบูชา

จากนั้นก็ทรงเลี้ยงบรรดาข้าราชการทั้งปวง….

ปิดการแสดงความคิดเห็น.