Bubee Homepage

คำสาปจากพระเจ้า ๑๔-๒

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 14:10-19

พระเจ้าได้ตรัสผ่านท่านอาหิยาห์  โดยให้มเหสีของเยโรโบอัมกลับไปบอกสวามีของเธอ

“เราจะนำหายนะมาสู่วงศ์วานของเยโรโบอัม   และประหารชายทุกคนที่เป็นเชื้อสายของเยโรโบอัม  ไม่ว่าจะเป็นทาสหรือเป็นไท

ฟังนะ … เราจะเผาวงศ์วานของเยโรโบอัมเหมือนเผาขยะ จนกว่าจะสิ้นซากไป”

มเหสีน้ำตาไหล  เพราะไม่นึกว่าจะรุนแรงขนาดนี้

“คนของเยโรโบอัมที่ตายในเมือง   ก็จะถูกหมาแทะกินศพ   คนที่ตายในทุ่งจะถูกนกแร้งรุมทึ้งกิน

ท่านบอกราชาด้วยว่า   นี่เป็นคำแห่งพระเจ้า  พระองค์ได้ทรงลั่นวาจาไว้”

“ส่วนท่านนั้น”   อาหิยาห์กล่าวถึงมเหสี

“จงกลับไปเถอะนะ    ทันทีที่ท่านย่างก้าวเข้าเมือง   ลูกของท่านจะเสียชีวิต
คนทั้งอิสราเอล จะไว้อาลัยเขา  และฝังเขาไว้
เขาเป็นคนเดียวในครอบครัวที่มีคนฝังศพให้อย่างสมเกียรติ
เพราะว่า  เขาเป็นคนเดียวในราชวงศ์ที่พระเจ้าทรงเห็นว่า มีดีอยู่บ้าง”

ภาพเอื้อเฟื้อจากhttp://www.visualbiblealive.com

“วันนี้ พระเจ้าจะทรงตั้งกษัตริย์อีกองค์เหนืออิสราเอล  เพื่อพระองค์เอง

เขาจะกวาดล้างราชวงศ์ของเยโรโบอัมไปตั้งแต่บัดนี้

พระเจ้าจะทรงฟาดอิสราเอลจนพวกเขาเป็นเหมือนต้นอ้อ โอนเอนในน้ำ

พระเจ้าจะทรงถอนรากถอนโคนชนอิสราเอล  ออกจากแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าได้ประทานให้บรรพบุรุษของเขา
จะทรงให้เขาแตกสานซ่านเซ็น   กระจัดกระจายไป  ไปไกล  ไกลกว่าแม่น้ำยูเฟรติสเสียอีก

ที่เป็นอย่างนี้ เพราะเขายั่วให้พระเจ้าทรงโกรธ  สร้างเสาของเจ้าแม่อาเชราห์ขึ้นมา

พระเจ้าจะทรงทิ้งอิสราเอลเพราะบาปที่เยโรโบอัมได้ทำ  และยังได้ชักนำให้ประชากรอิสราเอลทำตามด้วย”

 

เมื่อมเหสีของราชาเยโรโบอัมกลับไป

ทันทีที่เธอย่างเท้าก้าวเข้าประตูวัง  โอรสของเธอก็เสียชีวิต

เธอเสียใจมาก   คนอิสราเอลก็เสียใจ และไว้อาลัยโอรสนั้น  จัดงานศพให้  ทุกอย่างเป็นไปตามที่ท่านอาหิยาห์ได้บอกแก่เธอ

 

ราชาเยโรโบอัมได้ครองราชย์ทั้งหมด 22 ปี  จากนั้นก็ล่วงลับไป

ผู้ที่ขึ้นครองราชย์แทนคือ โอรสที่ชื่อ นาดับ

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.