Bubee Homepage

จดหมายแห่งความตาย ๒๑-๒

ต่อจากเมื่อวาน

ความเดิม  ราชาอาหับทอดพระเนตรเห็นสวนองุ่นของนาโบทอยู่ข้าง ๆ วัง   รู้สึกพอพระทัย จึงเอ่ยขอซื้อหรือแลกที่ดินอื่นกับนาโบท  แต่เขาไม่รับข้อเสนอ เพราะที่ดินนั้น เป็นของบรรพบุรุษ   ราชาอาหับทรงโกรธมาก  เมื่อมเหสีเยเซเบลเห็นดังนั้น ก็สัญญาจะเอาที่ดินนั้นมาให้ราชาอาหับทำสวนผัก!

1 พงศ์กษัตริย์ 21:8-16

สิ่งที่พระนางเยเซเบลทำเป็นอันดับแรกคือ

การส่งหนังสือไปยังผู้ใหญ่ เจ้านายของเมือง  โดยลงพระนามอาหับอย่างชัดเจน  ซึ่งแสดงว่า ราชาอาหับทรงเห็นด้วยกับจดหมายฉบับนี้

แต่มันไม่ใช่จดหมายดี

มันเป็นจดหมายแห่งความตาย !

เขียนไว้ว่า “จงประกาศให้ประชาชนถือศีล อดอาหาร… แล้วตั้งให้นาโบทเจ้าของสวนองุ่นข้างวัง ไว้ในที่สูงท่ามกลางประชาชน”

จดหมายส่วนแรกนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รู้เรื่อง  หากทำสิ่งใดต่อไปประชาชนอาจจะไม่เห็นด้วย

ข้อความมีต่อไป

“จากนั้น  ให้เลือกอันธพาลถ่อยสองคนมา เป็นพยานเท็จฟ้องร้องนาโบทว่า

เขาแช่งพระเจ้าและพระราชา  ”

“เราขอแลกที่ดิน เขาก็ไม่ให้”  ราชาอาหับฟ้องมเหสี

ภาพวาดโดย  โธมัส มัทธิว รูค  1879  ภาพจาก Russell-Cotes Art Gallery & Museum

กษัตริย์ที่มีอำนาจครอบครองทั้งประเทศ  แต่… อยากได้ที่ดินผืนเล็ก ๆ  เอาไม่ได้ก็งอน

ราชินีก็เลยกุมอำนาจ  มาได้ตั้งแต่ต้น เพราะกษัตริย์ที่ไร้น้ำยา

ส่วนเจ้านายของเมืองก็ยอมสยบกับราชินีใจโหด

เมื่อเจ้านายของเมืองได้รับจดหมาย  แทนที่จะต่อสู้กับความอยุติธรรม กลับทำตามคำสั่งโดยไม่ต่อล้อต่อเถียงสักนิด

 

พวกเขาประกาศให้มีการอดอาหาร  การอดอาหารเป็นการสื่อว่า มีความชั่วร้าย วิบัติเกิดในบ้านเมือง

แต่นี่เป็นการสร้างข่าวเท็จ  ….

จากนั้นพวกเขาก็จับนาโบทมา ให้เขานั่งในที่สูง

ยังไม่ทันที่ประชาชนจะเข้าใจอะไร

ก็มีชายสองคนมานั่งตรงข้ามนาโบท  จากนั้น ก็เริ่มฟ้องต่อหน้าประชาชนเสียงอันดัง

“นาโบทคนนี้  ได้แช่งพระเจ้า และพระราชา”

“จริง ๆ นะ  เขาเลวมาก  เขาได้แช่งพระเจ้าของเรา  เขาแช่งพระราชาให้ตาย”

ยังไม่ทันที่ผู้คนจะเข้าใจอะไร…  พวกเขาทำเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว

พานาโบทออกไปนอกเมือง

และเริ่มต้นขว้างเขาด้วยหิน  จนที่ตรงนั้นกลายเป็นเนินหินฝังศพของเขาตรงนั้น

……นี่เป็นความสามานย์ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของราชาอาหับ….

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.