Bubee Homepage

ดำเนินตามคำแนะนำ ๑-๓

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 1:13-27

ท่านนาธันกราบทูลพระนางบัทเชบาว่า  จะต้องเข้าเฝ้าพระราชาดาวิดทันที เพื่อทวงถามถึงพระสัญญาที่เคยให้ไว้กับพระนาง ว่าจะให้ซาโลมอนเป็นกษัตริย์องค์ต่อไป และเมื่อพระนางกำลังกราบทูลพระราชา   ท่านนาธันจะเข้าไปสนับสนุนสิ่งที่พระนางตรัส

ดังนั้น พระนางบัทเชบาจึงเข้าไปเฝ้าพระราชา

เมื่อพระราชาดาวิดทรงเห็นพระนาง  ก็ทรงยิ้มให้ ตรัสว่า

“เจ้าต้องการสิ่งใดหรือ?  บอกเรามาซิ”

พระนางบัทเชบาเดินเข้าไปใกล้   ถวายบังคมอย่างนอบน้อม

“ฝ่าพระบาททรงสบายดีไหมเพค่ะ?”

“ก็งั้นๆ  ล่ะ  เรามันแก่แล้ว  ไหนเจ้าต้องการอะไรบอกเรามาเถอะ”

“เพค่ะ     คือว่า  เจ้านายของหม่อมฉันเคยทรงปฏิญาณในพระนามพระเจ้ากับหม่อมฉันว่า ซาโลมอน บุตรชายของหม่อมฉันจะได้ครองสมบัติต่อจากพระองค์แน่นอน    ตรัสว่า เขาจะได้นั่งบัลลังก์ของพระองค์”

“ถูกต้องแล้ว   เรารู้ดีว่า พระเจ้าทรงเลือกเขาเป็นกษัตริย์ต่อจากเรา”

“แต่… ตอนนี้ อาโดนียาห์ได้ตั้งตนเป็นกษัตริย์    แม้พระองค์ก็ยังไม่ทรงทราบ  เธอได้ถวายเครื่องบูชาทั้งวัวและแกะจำนวนมาก   ทั้งยังเชิญใคร ๆ ไปร่วมงานด้วย     แต่เธอไม่ได้เชิญหม่อมฉันและซาโลมอน”

“อย่างนั้นรึ? เอ ทำไมเราไม่รู้เรื่องเลย…”

“พระราชาเพค่ะ  ตอนนี้ชนอิสราเอลทั้งสิ้นกำลังเฝ้าคอยดูฝ่าพระบาท    คอยฟังว่า พระองค์จะทรงให้ใครนั่งบนบัลลังก์ต่อจากพระองค์   หาไม่แล้ว หากพระองค์ล่วงลับไป  หม่อมฉันและลูกก็จะกลายเป็นฝ่ายผิด  อาจถูกประหารก็เป็นได้”

ขณะนั้นเอง ท่านนาธันก็เข้ามาขอเฝ้าพระราชาด้วย

“ท่านนาธันขอเฝ้าพะยะค่ะ”  คนหนึ่งเอ่ยทูล

“ให้เข้ามาเลย  ข้าอยากพบอยู่พอดี”

ทำให้พระนางบัทเชบาถอยออกไป เพื่อให้พระราชาได้ทรงสนทนากับท่านนาธัน

ท่านนาธันจึงเข้ามาและกราบพระราชา  ”ขอทรงพระเจริญ พะยะค่ะ”

“อืมม…  ท่านมีอะไรจะมาบอกหรือ?”  พระราชาดาวิดไว้วางพระทัยท่านนาธันเป็นอย่างยิ่ง  เพราะเป็นผู้ที่กล้าหาญและพยายามให้พระองค์ทำในสิ่้งที่ถูกต้องเสมอมา

“ข้าแต่พระราชา  เจ้านายของข้าทาส  พระองค์เคยรับสั่งไว้หรือ ว่า…..อาโดนียาห์จะครองต่อจากเรา และจะนั่งบนบัลลังก์ของเรา?…”

พระราชาทรงจ้องหน้านาธัน  สงสัยว่า ทำไมมาพูดเรื่องเดียวกัน

” คืออย่างนี้พะยะค่ะ   วันนี้ ท่านอาโดนียาห์พระโอรส  ไปถวายวัว สัตว์อ้วน ๆ  และแกะมากมาย  เชิญบรรดาพระโอรส และท่านโยอาบและอาบียาธาร์ ปุโรหิต ไปงานเลี้ยง  ทุกคนกำลังกล่าวว่า ขอให้พระราชาอาโดนียาห์จงทรงพระเจริญ”

1683 Aert de Gelder

“ท่านว่าอย่างไรนะ?”  พระราชาทรงถาม

“พะยะค่ะ  ท่านอาโดนียาห์ได้เชิญผู้บัญชาการกองทัพ และท่านปุโรหิตอาบียาธาร์ พร้อมกับพระโอรส ไปงานเลี้ยงฉลองการครองราชย์”

“แต่ไม่ได้เชิญข้าทาส   ท่านซาโลมอน  ท่านปุโรหิตศาโดก  ท่านผู้กองเบไนยาห์   นี่คงเป็นนัยยะสำคัญบางอย่าง ข้าทาสอยากทูลถามว่า พระราชา เจ้านายของข้าทาสได้สั่งให้ท่านอาโดนียาห์ทำเช่นนั้นหรือ ”

เมื่อทรงได้ยินดังนั้น พระราชาก็ทรงดำเนินการทันที….

 

อ่านต่อพรุ่งนี้

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.