Bubee Homepage

ทำกับเขาได้ ๙-๒

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 9:10-14

ระหว่างเวลาที่พระราชาซาโลมอนสร้างพระวิหารและพระราชวังนั้น   พระองค์ก็ทรงดำเนินราชกิจหน้าที่ของพระราชาตามปกติด้วย    และเราคงไม่ลืมว่า คนที่ช่วยพระราชาซาโลมอนสร้างพระวิหาร และพระราชวังนั้นคือ ฮีราม กษัตริย์แห่งไทระ  ทั้งหมดนี้ ใช้เวลา 20 ปี

กษัตริย์ฮีรามได้ทรงส่งไม้สนสีดาร์  ไม้สนสามใบ รวมไปถึงทองคำให้แก่พระราชาซาโลมอนเพื่อใช้ในการก่อสร้างอย่างที่พระราชาซาโลมอนทรงประสงค์ทุกอย่าง   กษัตริย์องค์นี้ ทรงมีน้ำพระทัยดียิ่งนัก ความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อพระราชาดาวิดนั้น  ส่งต่อมาถึงโอรสของพระราชาดาวิด

กษัตริย์ฮีรามส่งของมาถวายพระราชาซาโลมอน ภาพจาก st-takla.org

สิ่งที่พระราชาซาโลมอนตอบแทนกษัตริย์ฮีรามก็คือ  ได้ถวายเมืองเล็ก ๆ 20 หัวเมืองในแผ่นดินกาลิลีให้กับกษัตริย์ฮีราม

แต่…. กษัตริย์ฮีรามทรงกล่าวว่า

“พระอนุชาเอ๋ย    เมืองที่ท่านให้แก่หม่อมฉันทำไมมันจึงเป็นเช่นนี้เล่า?”

กษัตริย์ฮีรามไม่ได้พอพระทัยกับเมืองเหล่านั้นเลย

มันคงเล็กเกินไป

มันคงเป็นเมืองที่ไม่สำคัญ

แต่กษัตริย์ฮีรามก็ส่งทองคำ   120 ตะลันท์ให้กับพระราชาซาโลมอนด้วย

ดูซิ  ทั้ง ๆ ที่พระองค์ไม่ทรงชอบเมืองเหล่านั้น  แต่ยังตอบแทนให้มากมาย

“ขอบพระทัยสำหรับเมือง 20 เมืองพะยะค่ะ  หม่อมฉันขอเรียกมันว่า แผ่นดินคาบูล”

แผ่นดินคาบูล แปลว่า  ไม่มีประโยชน์อะไรเลย!

พระราชาซาโลมอนนะ  ท่านทรงทำกับเขาได้

 

อ่านต่อพรุ่งนี้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.