Bubee Homepage

ที่สุดของพระราชา ๑๑-๕

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 11:37-43

พระเจ้าทรงบอกแก่เยโรโบอัมผ่านอาหิยาห์ว่า  พระองค์จะให้เขาปกครองอย่างกว้างขวางตามใจของเขา   และเขาจะเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล  แต่… มันก็มีเงื่อนไขที่เยโรโบอัมต้องทำตามด้วย

อาหิยาห์กล่าวต่อไปว่า

“หากเจ้าเชื่อฟังทุกสิ่งที่เราบัญชาเจ้าไว้นี้  และดำเนินในทางของเรา  ทำการเที่ยงธรรมในสายตาของเรา รักษากฎเกณฑ์และบัญญัติของเรา เหมือนกับที่ดาวิดผู้รับใช้ของเราได้ทำ   เราก็จะอยู่กับเจ้า  และจะสร้างเจ้าให้เป็นราชวงศ์ที่มั่นคง  ดังที่เราได้เลือกดาวิด  เราจะให้อิสราเอลแก่เจ้า”

มหัศจรรย์เพียงไรที่พระเจ้าจะทรงเลือกเขา

แต่พระเจ้าทรงกำชับให้เขาทำตามอย่างพระราชาดาวิด  ที่ได้ดำเนินตามพระเจ้ามาอย่างไม่หยุดจนวันสิ้นลมของพระองค์   ….. ไม่น่า  ไม่น่าจะยากนะ … เยโรโบอัมคิดในใจ

“เราจะให้ความทุกข์ใจกับราชวงศ์ของดาวิด   แต่ก็จะไม่ตลอดไป”  เป็นประโยคสุดท้ายที่พระเจ้าตรัสกับเขา

 

หลังจากนั้นมา   เยโรโบอัมก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้คนอื่น ๆ ฟัง … แน่นอน ข่าวย่อมไปถึงพระราชาซาโลมอน

สิ่งที่พระราชาไม่เคยทำมาก่อน  พระองค์ก็ทำ

ทรงตามล่าเยโรโบอัม แต่  เขาหนีไปอียิปต์   และอาศัยอยู่ที่นั่นภายใต้การคุ้มครองของฟาโรห์ชิชัก….


ส่วนพระราชาซาโลมอนนั้น  เมื่อทรงครอบครองเยรูซาเล็มได้ 40 ปี  พระองค์ก็สิ้นพระชนม์

มีการพิธีทำพระศพ และชาวเมือง ชาวอิสราเอลทั้งปวงก็ไว้ทุกข์ให้พระองค์

ฝังพระศพไว้ที่นครดาวิด

และต่อมา เรโหโบอัม ราชโอรสก็ขึ้นครองราชย์แทน

กษัตริย์สามพระองค์แรกของอิสราเอลคือ พระราชาซาอูล  พระราชาดาวิด  และพระราชาซาโลมอน  ทรงครองอิสราเอลเป็นหนึ่งเดียว….

แต่ต่อจากนี้ไป จะเกิดอะไรขึ้นกับอิสราเอล

พระเจ้าทรงตั้ง เยโรโบอัม ให้เป็นกษัตริย์เหนือชน 10 เผ่า

แต่ราชโอรสของพระราชาซาโลมอนคือ เรโหโบอัม ก็จะขึ้นครองเช่นกัน!

อะไรกันนี่?

อ่านต่อพรุ่งนี้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.