Bubee Homepage

ที่เชิงงอน แท่นบูชา ๒-๗

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 2:29-35

โยอาบ ไม่ได้อยู่ที่บ้านของเขา

เขาไปไหนหรือ?

มีคนไปทูลพระราชาซาโลมอนว่า เขาหนีไปที่กระโจมของพระเจ้า  และจับเชิงงอนแท่นบูชาไว้  เขารู้ว่า ชีวิตของเขาไม่ปลอดภัยแล้ว  วิธีเดียวคือพึ่งกฎหมายที่จะช่วยให้รอดได้….

“อย่างนั้นรึ? “  ทรงหันมาหาเบไนยาห์  หนึ่งในทหารกล้าของพระราชาดาวิด  “ท่านไปประหารชีวิตเขาได้เลย”

อาโดนียาห์เคยรอดชีวิตจากการพึ่งที่เชิงงอน  โยอาบทำเช่นเดียวกัน

เมื่อเบไนยาห์รับคำบัญชามานั้น  เขามาที่กระโจม  พบโยอาบยึดเชิงงอนแท่นบูชาไว้แน่น   เบไนยาห์ไม่กล้าที่จะไปคร่าชีวิตเขาทั้ง ๆ ที่อยู่ข้างแท่นบูชานั้น

“พระราชามีรับสั่งให้ท่านออกมาเถิด  ท่านโยอาบ…”

“ไม่มีวันเสียล่ะ   ข้าจะตายที่นี่”  โยอาบตอบ เสียงของเขากร้าว

เบไนยาห์กลับไปกราบทูลพระราชา….

“ท่านก็ทำตามที่เขาบอกซิ  ท่านเบไนยาห์   เขาอยากตายที่นั่น  ก็ให้เขาตายที่นั่่น   ประหารเขาและนำศพไปฝัง  เราจำต้องเอาความผิดที่โยอาบได้ฆ่าคนชอบธรรมสองคน  ออกไปจากเชื้อสายของครอบครัวเรา ”

พระราชาซาโลมอนทรงตั้งพระทัยแล้ว  ว่าจะทรงทำอะไร

“เขาฆ่าคนไม่ผิดสองคน ทั้งท่านอับเนอร์ ผู้บัญชาการทัพอิสราเอล   และท่านอามาสาผู้บัญชาการกองทัพยูดาห์    ดังนั้น เขาควรตาย… ดีแล้วที่เสด็จพ่อไม่ทรงทราบเรื่องนี้ ”

เบไนยาห์นิ่งฟังพระราชาอยู่

“ความผิดของเขา  ให้ตกไปที่ตัวเขาและครอบครัว  พวกเขาจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดนั้น  ส่วนพระราชาดาวิดและครอบครัวของพระองค์ ราชบัลลังก์ของพระองค์จะได้รับพระพรจากพระเจ้าตลอดไป”

ดังนั้น เบไนยาห์จึงต้องรับพระบัญชา ไปประหารโยอาบที่แท่นบูชานั่นเอง    นำศพไปฝังไว้ที่บ้านของเขา ไกลออกไปจากเมือง

หลังจากนั้นมา  พระราชาได้แต่งตั้งให้เบไนยาห์ผู้นี้  เป็นผู้บัญชาการกองทัพแทนโยอาบ

และทรงแต่งตั้งท่านศาโดก  เป็นปุโรหิตหลวงแทน อาบียาธาร์

อ่านต่อพรุ่งนี้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.