Bubee Homepage

ท้าดวล ๑๘-๔

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 18:20-24

แทนที่ราชาอาหับจะโกรธจนสั่งประหารเอลียาห์

พระองค์กลับทำอย่างที่เอลียาห์ทูลขอ

“ไป  เจ้าไปจัดการตามหัวหน้าคนอิสราเอลตามเผ่าต่าง ๆ มา ”   ทรงหันมาสั่งโอบาดีห์

“แล้วก็ส่งคนไปตามผู้ทำนายของเจ้าทั้งปวงมาด้วย   เอาให้ครบนะ”

เราไม่ทราบว่า ใช้เวลากี่วัน

แต่เมื่อมาถึงวันที่นัดหมาย

ทุกคนก็มารวมกันอยู่ที่ภูเขาคารเมล

เอลียาห์ต้องการที่จะพูดกับคนอิสราเอลทั้งหลายที่ยอมเดินตามทางของอาหับ  หันไปกราบไหว้บูชาเจ้าพ่อ และเจ้าแม่ที่ราชาอาหับและเยเซเบลนับถือ

“โอ  คนอิสราเอลเอ๋ย    เจ้าทั้งหลายจะทำตัวไม่แน่ไม่นอน ระหว่างสองฝ่ายนี้ นานไปสักเท่าใด?

ถ้าพระผู้เป็นเจ้าของเรา  ทรงเป็นพระเจ้า  ก็จงติดตามและปรนนิบัติพระองค์   แต่ถ้าเจ้าบาอัลเป็นพระจริง ๆ   ก็จงตามเจ้านั้นไปเถิด….”

เอลียาห์ต้องการให้คนพวกนี้ ตัดสินใจเลือกว่าจะทำอย่างไร

พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยที่คนเราจะมีสองใจ   ต้องมีใจเดียวให้แน่นอน

เมื่อคนเหล่านั้นฟังคำของเอลียาห์  พวกเขารู้ว่า ตนเองทำอะไรอยู่   และต่างก็ไม่ตอบเอลียาห์เลย  จะใช่ หรือไม่ใช่  ก็ไม่มีคำตอบ

เอลียาห์มองพวกเขาด้วยความเศร้าใจส่วนคนของราชาอาหับและเยเซเบลที่เป็นคนทำนายของเจ้าบาอัลนั้น    ต่างเกลียดชังเอลียาห์ยิ่งนัก  พวกเขามารวมตัวในวันนี้ เพราะอยากเห็นเอลียาห์ถูกสังหารต่อหน้าต่อตา

สามปีที่ฝนไม่ตก  พวกเขาร้องขอฝนจากเจ้าแห่งฝนฟ้าที่เขาเชื่อ   แต่ก็ไม่เคยได้

ทำให้พวกเขาขาดความศักดิ์สิทธิ์ไปไม่น้อย   พวกเขาจึงอยากทำลายเอลียาห์ให้กลายเป็นผงไปเลย!!

ภาพนี้ ไม่ทราบผู้วาด  จาก specialtyinterests.net

เมื่อทุกคนมากันพร้อมหน้า   …

“เอาละ  ดูนะ  ข้า คนเดียวเป็นคนเผยคำของพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ พระเจ้ายิ่งใหญ่แห่งอิสราเอล”  เอลียาห์  คนเดียว กล่าวเสียงก้องหุบเขา

แล้วเอลียาห์หันไปมองคนทำนายของเจ้าบาอัล    เขาชี้ไปที่คนเหล่านั้น

“ส่วนคนเหล่านี้  450 คน เป็นคนรับใช้ของเจ้าบาอัล…”

เอลียาห์จะทำอะไรหรือ?   พวกเขางง   ไม่รู้ว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรต่อไป

“เอาวัวตัวผู้มา   2 ตัว   ส่วนพวกเขา   เลือกไปหนึ่ง  อีกตัวหนึ่งเป็นของข้า”

ดังนั้น  จึงมีการนำวัวผู้มาสองตัว  แบ่งให้ฝ่ายละตัว  คราวนี้คงเป็นการดวลอะไรสักอย่างแน่เลย….

เป็นการชนวัวหรือเปล่า?

ไม่น่านะ    เพราะวัวเหล่านี้ไม่ใช่วัวชน

“เราจะถวายเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าที่เรานับถือ….”  เอลียาห์ประกาศก้อง

“ให้พวกท่านฟันวัวเป็นท่อน ๆ   วางไว้บนกองฟืน  แต่… ไม่ต้องจุดไฟ  แล้วให้ร้องขอเจ้าของท่าน   เพื่อส่งไฟลงมาเผาแท่นบูชานี้

ส่วนข้า  ก็จะทำเช่นกัน  ข้าจะร้องออกพระนามพระผู้เป็นเจ้าของข้า

พระเจ้าองค์ที่ตอบด้วยไฟ…. พระองค์นั้นแหละ ทรงเป็นพระเจ้า !!”

เอลียาห์กล้าหาญขนาดนี้ได้อย่างไร?

เพราะเขารู้ว่า พระเจ้าที่เขานับถือนั้น ทรงพระชนม์อยู่จริง

ทรงเป็นพระเจ้าแท้  และจะตอบคำอธิษฐานของเขา

เขารู้ว่า เจ้าบาอัลที่คนเหล่านั้นนับถือ  เป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา

แต่… เขาจำเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็น

พวกเขาจะได้คิดใหม่

จะได้รู้ว่า อะไรเป็นอะไร

 

อ่านต่อพรุ่งนี้

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.