Bubee Homepage

นาดับ กับ บาอาชา ๑๕-๓

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 15:25-34

ย้อนกลับมาที่อาณาจักรเหนือ  ราชาเยโรโบอัมมีโอรสชื่อ นาดับ พอราชาอาสาครองฝ่ายใต้ได้ 2 ปี  นาดับก็ครองฝ่ายเหนือ

ราชานาดับองค์นี้ ร้ายกาจมาก  ราชบิดาเคยทำอะไรที่ไม่ดี  อะไรที่น่ารังเกียจต่อพระเจ้า  ก็จะลงมือทำทุกอย่างตามราชบิดา

ในสมัยของราชานาดับที่แสนสั้นนี้เอง…..

บาอาชาซึ่งเป็นคนเชื้อสายอิสสาคาร์ก็ก่อการกบฎต่อพระราชา  สามารถสังหารราชานาดับได้ในเขตแดนของคนฟิลิสเตีย   โดยฉวยเอาโอกาสตอนที่ราชานาดับ และกองทัพอิสราเอลกำลังสู้กับคนฟิลิสเตีย   ตอนนั้น กำลังล้อมเมืองอยู่เกือบจะชนะแล้ว  แต่กลับมาต้องสิ้นไปเพราะบาอาชา

ดังนั้น บาอาชาจึงขึ้นครองราชย์

และสิ่งที่ทำก็คือ สังหารคนในครอบครัว หรือราชวงศ์ของเยโรโบอัมจนสิ้นซาก ไม่เหลือสักคนเดียว  ตามที่อาหิยาห์เคยทำนายเอาไว้

สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะราชาเยโรโบอัมได้ทำบาปต่อพระเจ้า และยังชักชวนให้คนอิสราเอลทั้งประเทศทำบาปด้วย นับเป็นบาปที่เลวร้ายอย่างยิ่ง  ผู้นำเลวแล้วยังพาคนให้เลวไปด้วยนั้น ทำให้พระเจ้าทรงพิโรธมาก

บาอาชาจึงกลายเป็นพระราชาทางเหนือในขณะที่ราชาอาสาอยู่ทางใต้  ทั้งสองรบกันตลอด
และบาอาชาเองก็เป็นผู้นำที่พาชาวอิสราเอลให้หลงใหลในรูปเคารพจนโงหัวไม่ขึ้น

ปิดการแสดงความคิดเห็น.