Bubee Homepage

นี่ก็เหมือนกัน ๑๔-๓

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 14:21-31

ในขณะที่เยโรโบอัมได้ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยอย่างยิ่ง ย้อนกลับมาที่ราชาเรโหโบอัม แห่งยูดาห์บ้าง  พระองค์ทำอะไร?

ราชาเรโหโบอัมนั้น  ครองราชย์เมื่อ 41 พรรษา    โดยครองต่อจากพระราชาซาโลมอน  มีพระนางนาอามาห์ชาวอัมโมนเป็นพระมารดา

ทรงครองอยู่ในนครเยรูซาเล็ม  อันเป็นเมืองพิเศษในพระทัยของพระเจ้า  เพราะพระเจ้าทรงเลือกให้เป็นที่สถาปนาพระนามของพระองค์

การครองของราชาเรโหโบอัมนั้น  ดูว่า จะไม่เลวด้อยไปกว่าของราชาเยโรโบอัมเลย

ชนเผ่ายูดาห์ทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้า   ทำให้พระองค์ทรงพิโรธมากกว่าที่ปู่ย่าตายายของพวกเขาเคยทำมา

ขนาดว่า พวกเขาเป็นคนของพระเจ้า พระเจ้าทรงรักเขา และทรงช่วยเขาทุก ๆ อย่าง

แต่ก็ยังสร้างที่บูชาบนที่สูง  สร้างหินศักดิ์สิทธิ์    เสาเจ้าแม่อาเชราห์ เอาไว้บูชาแทนพระเจ้า

โดยที่สร้างสิ่งเหล่านี้ บนเนินเขาทุกเนิน  ใต้ร่มไม้ใหญ่ ทุกต้น !!
เหลือเชื่อ  เหลือเชื่อจริง ๆ   ทำไปได้อย่างไรกัน สงสัยติดมาจากพระราชาซาโลมอน  แถมพระมารดาของราชาองค์ใหม่นี้ ก็เป็นชาวอัมโมนที่นับถือรูปเคารพด้วย

ไปกันใหญ่….

ยิ่งกว่านั้น ยังมีเทวทาสหรือโสเภณีผู้ชายตามสถานบูชา

ผู้คนทำสิ่งน่าเกลียด  น่าชัง  น่าขยะแขยง เหมือนกับชนชาติต่าง ๆ ที่พระเจ้าทรงขับไล่ออกไป

 

และในปีที่ห้าของการครองราชย์   ฟาโรห์ชิชักก็มาโจมตีเยรูซาเล็ม

มาปล้นทรัพย์สมบัติ และทองคำ ไปจากพระวิหารที่ซาโลมอนทรงสร้างไว้

เอาไปทุกอย่างเลย  แม้กระทั่งโล่ทองคำที่เคยสร้างไว้

ราชาเรโหโบอัมก็ยังอุตส่าห์ให้คนสร้างโล่ทองสัมฤทธิ์ไว้ใช้แทน

 

ราชาเยโรโบอัมทางเหนือ  กับ ราชาเรโหโบอัมทางใต้ ก็ทำสงครามกันไม่หยุด ตลอดรัชกาล

จากบ้านเมืองที่เคยสงบสุข

กลายเป็นบ้านเมืองที่เต็มด้วยสงคราม

ราชาเรโหโบอัม ครองอยู่ 17 ปี ก็สิ้นพระชนม์

มีโอรสชื่อ อาบียัมขึ้นครองแทน ซึ่งตอนนั้น ราชาเยโรโบอัมยังครองภาคเหนืออยู่

 

อ่านต่อพรุ่งนี้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.