Bubee Homepage

ผู้ที่ถูกแต่งตั้งแท้ ๆ ๑-๔

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 1:28-40

เมื่อได้ยินทุกอย่างจากท่านนาธัน  พระราชาดาวิดก็ตรัสว่า

“เรียกบัทเชบามาที่นี่เดี๋ยวนี้”

พระนางจึงทรงเข้ามาเฝ้าอีกครั้ง  เมื่อพระราชาทรงเห็นเช่นนั้น ก็ทรงกล่าวว่า

“พระเจ้าผู้ทรงช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์ยากทั้งสิ้น ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด  เราจะทำตามสิ่งที่เราเคยปฏิญาณกับเจ้าในวันนี้ฉันนั้น   ซาโลมอนลูกชายของเจ้า จะได้เป็นกษัตริย์ต่อจากเรา  และจะนั่งบนบัลลังก์แทนเราด้วย”

พระนางบัทเชบาก็รู้สึกปลาบปลื้มและโล่งพระทัยเป็นอย่างยิ่ง  ทรงคุกเข่าลง  หมอบลงต่อพระราชา ทูลว่า

“ขอให้พระราชาดาวิด  เจ้านายของหม่อมฉัน ทรงพระเจริญตลอดไปเพค่ะ”

พระราชาทรงยิ้มรับ  ทรงพอพระทัยที่ได้ทำตามที่ได้เคยสัญญาไว้

“ไปตามท่านปุโรหิตศาโดก ท่านนาธัน และเบไนยาห์มาหาเราเดี๋ยวนี้”

ไม่นานนัก ทั้งสามก็มาเข้าเฝ้าพระราชาพร้อมกัน

“ให้ท่านทั้งสาม นำข้าราชการของเราไปด้วย  ให้ลูกซาโลมอนขี่ล่อไปที่กิโฮน   และให้ท่านปุโรหิตและท่านนาธันเจิมเขาเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลที่นั่น    ท่านต้องให้มีการเป่าแตร  โห่ร้องด้วยว่า กษัตริย์ซาโลมอนจงทรงพระเจริญ

แล้วจากนั้นก็ขอให้ท่านกลับมากับเขา  ให้เขานั่งบนบัลลังก์ครองราชย์แทนเรา  เรา  พระราชาดาวิด ได้แต่งตั้งให้เขาเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์แล้ว”   พระราชาดาวิดทรงสั่งเป็นรายละเอียดชัดเจน

“อาเมน   ขอให้พระเจ้าของฝ่าพระบาททรงประกาศเช่นนั้นด้วย   พระเจ้าได้สถิตกับพระราชามาแล้วอย่างไร  ก็ขอโปรดสถิตกับพระราชาซาโลมอนอย่างนั้น   และขอทรงทำให้พระที่นั่งของพระองค์ ยิ่งใหญ่กว่าพระที่นั่งของพระราชาดาวิด เจ้านายของข้าทาส”  เบไนยาห์กราบทูล

จากนั้น ท่านปุโรหิตศาโดก และท่านนาธัน รวมถึงเบไนยาห์  รวมทั้งกองทัพของเขา ได้พากันไปจัดการให้ ซาโลมอนได้ขี่ล่อของพระราชาดาวิด และจัดขบวนเดินไปถึงกิโฮนซึ่งเป็นน้ำพุ

จากนั้น ท่านศาโดกก็นำเขาสัตว์ซึ่งมีน้ำมันจากกระโจมของพระเจ้า  เทเจิมซาโลมอนเป็นกษัตริย์

พวกเขาเป่าเขาสัตว์ดังไปทั่วนครเยรูซาเล็ม

อู่   อู๊ ……  อู่   อู๊ …..   อู่   อู๊…..

เสียงของประชาชนโห่ร้องพร้อมกันเสียงดังสนั่นว่า

“ขอพระราชาซาโลมอนจงทรงพระเจริญ   จงทรงพระเจริญ!”

พวกเขาตามไป  เป่าขลุ่ยไป อย่างแสนเปรมปรีดิ์

แผ่นดินถึงกับแยกออกเพราะเสียงแห่งความยินดีนั้น !!

 

อ่านต่อพรุ่งนี้

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.