Bubee Homepage

พบเพื่อนเก่า ๑๘-๑

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 18:1-14

ปีที่สาม  เอลียาห์ยังอาศัยอยู่ที่เมืองเศราฟัท  ริมฝั่งทะเลทางตะวันตกเฉียงเหนือ   ไกลไปจากสะมาเรีย   แต่แล้ว  พระเจ้าก็ได้ตรัสกับเขาว่า

“จงไปได้แล้ว   ไปพบอาหับ  และเราจะส่งฝนมาเหนือแผ่นดิน”      พระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะส่งฝนแล้ว

การกันดารอาหารสามปีที่ผ่านมานั้น แพร่ไปทั่วแผ่นดิน และพระเจ้าทรงแอบเอลียาห์ไว้ไม่ให้ใครรู้ว่า เขาอยู่ที่ไหน  แต่เวลานี้ เขาต้องออกไปเผชิญกับคู่ปรับเก่า คือราชาอาหับแล้ว ตามคำของพระเจ้า

เอลียาห์ก็ไม่ได้ขัด   เขาเต็มใจทำทุกอย่างที่พระเจ้าทรงบัญชา

แม้ว่าอาหับและเยเซเบลจะขอฝนจากเจ้าบาอัลกี่ครั้งๆ   ก็ไม่เคยได้ฝน  แปลกจริง เป็นเจ้าแห่งฝน ฟ้า  แต่สามปีเข้าแล้วก็ยังไม่ได้มีตกมาสักเม็ด

ในช่วงเวลานั้นเอง    ราชาอาหับทรงสั่งให้โอบาดีห์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมวัง    ออกไปหาธารน้ำพุ เพื่อว่า อาจจะพบทุ่งหญ้าให้ม้าและล่อได้กิน  มีน้ำที่ไหนก็ต้องมีทุ่งหญ้าบ้าง    โดยราชาอาหับไปทางหนึ่ง  แลโอบาดีห์ไปอีกทาง

ถึงแม้จะเป็นอธิบดีกรมวังของราชาอาหับ   แต่ในส่วนตัวแล้ว  โอบาดีห์ท่านนี้  ก็เป็นคนที่รักพระเจ้ามาก   เขาเกรงกลัวพระเจ้า  ทำอะไรลับ ๆ เพื่อช่วยคนของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาโดยที่ราชาอาหับไม่ทรงทราบ

ขณะที่โอบาดีห์กำลังไปหาน้ำและทุ่งหญ้านั่นเอง

“โอ๊ะ … ท่านเอลียาห์  เจ้านายของข้าพเจ้า   ท่านจริง ๆ นั่นแหละ”  โอบาดีห์คำนับเอลียาห์   เขาดีใจมากที่ได้พบท่าน

“อืม   เป็นข้าเอง  เอลียาห์  ดีนะที่เจ้าจำข้าได้     ไป  ไปบอกราชาอาหับว่า ข้าอยู่ที่นี่”   เอลียาห์สั่งโอบาดีห์

แต่โอบาดีห์อึ้ง  ไม่ต้องการทำสิ่งนั้น

“ท่านเอลียาห์  ท่านกำลังหาเรื่องให้ราชาอาหับประหารข้าพเจ้านะ”   โอบาดีห์ค้าน

“ท่านก็รู้อยู่ว่า  ราชาอาหับพยายามล่าตัวท่านตลอดทั้งสามปีนี้   แต่ไม่เคยตามตัวท่านพบเลย   ขนาดคนที่ไปตามหาท่านกลับมา บอกว่า ไม่พบเอลียาห์ พระราชายังไม่เชื่อ  ต้องให้พวกเขาสาบานว่า ไม่พบจริง ๆ ”

เอลียาห์นิ่งฟังโอบาดีห์   … ราชาอาหับตามเราตลอดเลยหรือนี่?…..ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่เคยเจอกัน

“ท่านขอรับ”   โอบาดีห์กล่าวต่อไป  ”ถ้าเกิดว่า ข้าพเจ้าไปทูลพระราชาว่า ท่านอยู่ที่นี่    แต่หากว่า  พระวิญญาณของพระเจ้าพระเจ้าทรงพาท่านไปจากตรงนี้ล่ะ  ข้าพเจ้าต้องตายแน่เลย  เพราะข้าพเจ้าจะหาท่านไม่พบ   พระราชาจะประหารข้าพเจ้า”

เหตุผลของโอบาดีห์ก็เข้าท่า …..  โอบาดีห์ยังไม่อยากตาย  เขาแอบคนของพระเจ้าถึง 100 คนไว้ในถ้ำ  ถ้ำละ 50 คน    คนพวกนี้รอดตายจากการที่อาหับและเยเซเบลตามสังหาร   และโอบาดีห์ก็เลี้ยงพวกเขาด้วยขนมปังกับน้ำตลอดมา   ถ้าเขาตายไป  คนอีกเป็นร้อยก็จะต้องอดตายไปด้วย

เพื่อน ๆ คิดอย่างไร….เอลียาห์จะไปกับเขาเลย หรือจะรออยู่ตรงนี้ดี ….

 

อ่านต่อพรุ่งนี้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.