Bubee Homepage

พระบัญชาของพระราชา ๒-๑

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 2: 1-4

ดาวิด… เด็กหนุ่มหน้าตาดี ผมแดง ๆ ที่ชาวเบธเลเฮมเอ็นดู   จากเด็กเลี้ยงแกะที่รักการเล่นดนตรี และหัวใจที่กล้าแกร่ง   ใจที่วางใจมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้า  ได้กลายเป็นกษัตริย์องค์ที่สองแห่งอิสราเอล  เป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงเลือกให้กับคนอิสราเอล

ได้ครองราชย์มาจนกระทั่งใกล้วันที่จะจากไป   ทรงมอบบัลลังก์ และอำนาจการปกครองประเทศให้กับซาโลมอน พระโอรส….

“ลูกเอ๋ย  มาใกล้ ๆ  พ่อ”  พระราชาทรงเรียก

ซาโลมอนเข้ามาใกล้  ข้าง ๆ พระราชา  พระพักตร์ดูเศร้าหมอง

” พ่อกำลังจะไปตามทางของโลกแล้ว….”   พระราชาทรงรู้ดีว่า วันที่จะจากไปใกล้เข้ามาเต็มที  อาจเป็นวันนี้ หรือพรุ่งนี้

“ขอให้ลูกเข้มแข็งเข้าไว้   เจ้าต้องเป็นลูกผู้ชายแท้  ทำให้ประชาชนเขาได้เห็นว่า เขาไว้ใจเจ้าได้”

ภาพเขียนโดย เฟอร์ดินานด์  โบล  1643
ภาพจาก
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bol_David%27s_dying_charge_to_Solomon.jpg


“พะยะค่ะ”   พระราชาทรงรู้ดีว่า ซาโลมอนมีจุดอ่อนบางอย่างที่ต้องเตือนไว้ล่วงหน้า    จะต้องรับผิดชอบมากมาย  และการต่อสู้ก็เยอะ  ศัตรูที่อยู่ใกล้ตัว ที่ไม่รู้นั้น มีใครบ้างก็ไม่อาจเดาได้   ….

“เจ้าต้องรักษาพระบัญชา  กฏเกณฑ์ต่าง ๆ ของพระเจ้าไว้   เดินในทางของพระองค์  กฏหมายต่าง ๆ ของพระองค์เจ้าต้องรู้ให้หมด  สิ่งที่จารึกไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสสนั้น ต้องไม่ขาดห่างหายไปจากใจของเจ้า”

จริง ๆ  แล้ว พระราชาองค์ใหม่ซาโลมอน  ได้ถูกสั่งสอนมาตั้งแต่เล็กให้ใส่ใจต่อคำสอนของพ่อ และแม่   ถูกสอนให้ไม่เดินไปในทางของคนชั่วร้าย ให้ระมัดระวังการดำเนินชีวิต…

“ถ้าเจ้ารักษาพระบัญญัติของพระเจ้า  ไปไหน  อยู่ที่ไหน ทำอะไร เจ้าก็จะทำสำเร็จเป็นอย่างดี  ถ้าเจ้าวางใจพระเจ้า พระเจ้าจะทรงอวยพระพรแก่เจ้า”

“ท่านพ่อ….”   ซาโลมอนเห็นพระราชาทรงเหนื่อย….

“ไม่เป็นไร  ลูกเอ๋ย  พ่อยังพูดไม่จบ…. ยังมีอีกอย่างที่สำคัญ   พระเจ้าเคยตรัสกับพ่อไว้ว่า  ถ้าลูกหลานของเจ้า    ระมัดระวัง เอาใจใส่ที่จะเดินไปตามทางของพระองค์    ดำเนินชีวิตต่อพระพักตร์พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์  ด้วยสุดใจ สุดกำลัง   เจ้าก็จะไม่ขาดเชื้อสายที่จะนั่งบนบัลลังก์ของอิสราเอลเลย”

“จำไว้นะลูกชาย”

“พ่ะยะค่ะ”

พระราชาซาโลมอนจะสำเร็จทุกสิ่งได้ เมื่อเดินตามทางของพระเจ้า

และ เราจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เมื่อเราเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าเช่นกัน…..

 

อ่านต่อพรุ่งนี้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.