Bubee Homepage

พระราชินีผู้มาเยือน ๑๐-๑

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 10:1-

ข่าวเรื่องความยิ่งใหญ่ตระการของพระราชาแห่งอิสราเอลนั้น  ดังไปทั่วดินแดนแถบนั้น    พระราชินีแห่งเชบา ทรงได้ข่าวนี้ด้วย   เชบาเป็นดินแดนที่อยู่ทางใต้ของคาบสมุทรอาราเบีย หรือในสมัยปัจจุบันก็คือประเทศเยเมนนั่นเอง

แผ่นดินของพระราชินีนั้น มั่งคั่งไปด้วยทองคำ เครื่องเทศ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการปรุงอาหาร  รวมไปถึงไม้ชั้นดี

ความที่อยากรู้จริง ๆ ว่า พระราชาซาโลมอนนั้น ทรงแน่จริงหรือไม่  พระราชินีแห่งเชบาจึงทรงเดินทางกว่า 1500 ไมล์ มาเพื่อเยือนกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อจะได้พบพระราชาและทรงถามคำถามยาก ๆ ที่พระองค์เองทรงยังกังขาอยู่

พระราชินีองค์นี้ไม่ได้เดินทางมาเปล่า ๆ  แต่ทรงขนข้าราชบริพารมามากมาย  พร้อมกับอูฐบรรทุกเครื่องเทศ

พระราชินี้ทรงมีคำถามมากมาย มากับพระองค์ด้วยเช่นกัน

ภาพวาดโดย Sir Edward John Poynter  (1839-1919)

เมื่อทรงมาพบพระราชา  พระราชาได้ทรงต้อนรับอย่างมีเกียรติยิ่งนัก

แต่พระราชินีกลับทรงสนพระทัยที่จะ ถาม  ถาม  ถาม  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้าน การเมือง เศรษฐกิจ  และเรื่องอื่น ๆ

พระราชาซาโลมอนทรงตอบได้หมดทุกข้อ  ละเอียด  รอบคอบ  รอบรู้

หลังจากที่พระราชาทรงตอบคำถาม   พระราชินีแห่งเชบาจึงทรงหันไปมองรอบ ๆ

ทรงเห็นพระวิหาร   พระราชวังอันตระการ

ทรงเห็นอาหารที่โต๊ะเสวย   เห็นข้าราชการของพระราชา  และมหาดเล็กทั้งปวง  คนเชิญถ้วยและอาหาร

ทรงเห็นการแต่งกายของพวกเขา

และเครื่องเผาบูชาที่มากมายของพระราชา ….

พระราชินีทรงพระพักตร์ซีดไปเลยทีเดียว

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.