Bubee Homepage

ภาพรวมสมัยซาโลมอน ๙-๓

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 9:15-28

เมื่อต้องสร้างวัง พระวิหาร และกำแพงเมือง รวมไปถึงป้อมปราการ ย่อมต้องการคนจำนวนมากมายที่จะมาช่วยสร้างงานให้สำเร็จ   พระราชาซาโลมอนได้เกณฑ์คนอิสราเอลเข้ามาทำงานนี้  โดยแบ่งเป็นกะ  กะละหนึ่งเดือน พักกลับบ้านสองเดือน

สิ่งก่อสร้างที่สำคัญนั้น  นอกจากเป็นวัง รวมทั้งวังของมเหสี  พระวิหาร กำแพงเมือง แล้ว ป้อมปราการก็สำคัญด้วย  พระราชาทรงสร้างเมืองป้อมที่ ฮาโซร์  เมกกิดโด และเกเซอร์

เมืองเกเซอร์นี้  ฟาโรห์ยกให้พระธิดาที่เข้ามาเป็นมเหสีของซาโลมอน  แต่เมืองยับเยินมาก  เพราะฟาโรห์เผาเมืองและฆ่าชาวคานาอันที่อยู่ในเมือง  ทำให้พระราชาซาโลมอนต้องสร้างเมืองนี้ขึ้นใหม่

พระราชายังสร้างเมืองในถิ่นกันดารยูดาห์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ด้วย

หัวเมืองสำคัญ ก็มีการก่อสร้างเช่นกัน เพื่อว่า พระราชาจะมีที่สำหรับทหาร พลม้า

พอหรือ  ใช้คนอิสราเอลสร้างอย่างเดียวไม่พอแน่นอน

พระราชาจึงเกณฑ์ชนชาติ อาโมไรต์   ฮิตไทต์  เปริสซี  ฮีไวต์ เยบุส มาเป็นทาสแรงงาน

ส่วนคนอิสราเอลก็จะเป็นทหาร ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชาการ  นายทหาร พลม้าของพระราชา

…เพื่อน ๆ ดูซิว่า  พระราชาซาโลมอนใช้พวกเขาทำงาน แต่ก็ต้องเลี้ยงดูพวกเขาอย่างดี

พระราชากับแบบสร้างพระวิหาร
ภาพจาก
http://en.wikipedia.org/wiki/Solomon

นอกจากนั้นยังมีกองเรือกำปั่นที่เอซีโอน เกเบอร์  อยู่บนฝั่งทะเลแดงไปทางใต้

กษัตริย์ฮีราม ได้ร่วมมือกันส่งคนไปขนทองคำมาจากโอฟีร์  มาถวายพระราชาซาโลมอนด้วย

 

นอกจากนั้น ทุกปี พระราชาจะถวายเครื่องเผาบูชา และศานติบูชาบนแท่นปีละสามครั้งเป็นประจำ

 

อ่านต่อพรุ่งนี้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.