Bubee Homepage

ยังมีราชาองค์ต่อไป…๒๒-๕

ความเดิม  ราชาอาหับเข้าสงคราม ยังไม่ทันได้รบ ก็ถูกลูกธนูสิ้นพระชนม์    วันที่เขาล้างรถที่เปื้อนโลหิตของพระองค์นั้น สุนัขหลายตัวเข้ามาเลียโลหิตตามคำทำนายจริง ๆ

1 พงศ์กษัตริย์ 22:40-53

เมื่อราชาอาหับสิ้นพระชนม์

อาหัศยาห์ ซึ่งเป็นโอรสก็ขึ้นครองราชย์แทน

ช่วงเวลานั้น ทางใต้คือยูดาห์ก็มีราชาเยโอชาฟัทครองมาแล้ว 7 ปี

 

เราจำได้บ้างไหมว่า อาสา ราชาแห่งยูดาห์ทางใต้นั้น ได้ครองราชย์นานมาก  และทรงเป็นกษัตริย์ที่ดี แม้จะมีพลาดพลั้งบางตอน

ราชาเยโฮชาฟัท ทรงเป็นโอรสที่เดินตามรอยพระบิดา   ทรงครองราชย์ถึง 25 ปี

โดยที่ทรงกระทำสิ่งที่ดีในสายพระเนตรพระเจ้าเสมอ  ทรงแสวงหาพระเจ้าไม่หยุดหย่อน  พระเจ้าทรงอวยพระพรราชาเยโฮชาฟัทเป็นอย่างมาก

 

พระราชาองค์นี้ได้ต่อกำปั่นไปขนทองคำจากโอฟีร์  ซึ่งแสดงว่า แผ่นดินเอโดมนั้น เป็นเมืองขึ้นของอิสราเอล

แต่มีเรื่องเล่าว่า กำปั่นแตกกลางทางก่อน  เนื่องจากพระองค์

ทรงกำจัดเทวทาส พวกที่ทำลามก อยู่ในสถานที่คนไปเผาบูชา  ….

แต่น่าเสียดาย

พระองค์ไม่ได้รื้อปูชนียสถานสูง  ทำให้ประชาชนถวายสัตว์บูชาและเผาเครื่องหอมที่นั่น

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงพลัง

เมื่อสิ้นพระชนม์  โอรสคือเยโฮรัมก็ขึ้นครองแทน

 

เมื่อเปรียบเทียบเวลาเดียวกัน

อิสราเอลมีอาหัสยาห์เป็นผู้ปกครอง

อาหัสยาห์ทำสิ่งที่ชั่วร้ายตามแบบของราชาอาหับ  และราชินีเยเซเบล   ทำเหมือนอย่างกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลได้กระทำ นั่นคือ พาให้ประชาชนหันไปจากทางของพระเจ้า

ไปปรนนิบัติ  กราบไหว้  บูชา เจ้าบาอัล

ทรงทำให้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพิโรธ

หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย

 

เล่มต่อไปพรุ่งนี้ เป็น 2 พงศ์กษัตริย์ เรื่องราวที่ต่อจาก 1 พงศ์กษัตริย์

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.