Bubee Homepage

รบทัพจับศึก ๒๐-๒

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 20:13-15

หลังจากที่ได้ตอบคำไม่ยินยอมให้ราชาเบนฮาดัดเข้ามาทำตามใจชอบ    ราชาอาหับก็รู้สึกไม่สบายพระทัย กังวล  และหาทางออกไม่ได้

แต่ช่วงเวลานั้นเอง  มีผู้เผยคำของพระเจ้าคนหนึ่งเข้ามาเฝ้า

พระราชาทรงยอมให้เข้าเฝ้า  เพราะตอนนี้ ใครก็ช่วยไม่ได้แล้ว

“พระเจ้าตรัสว่า… เจ้าเห็นกองทัพใหญ่วันนี้ใช่ไหม?   ดูเถิด  เราจะยกกองทัพนี้ไว้ในกำมือของเจ้า”

“หา… ว่าอย่างไรนะท่าน  ไหนพูดอีกครั้งซิ”   ราชาอาหับตกพระทัย  ”พระเจ้าจะให้อิสราเอลชนะหรือ  เราไม่มีทหารชั้นยอดเลยนี่นา…”

“ขอทรงฟังให้ชัดพะยะค่ะ    พระเจ้าตรัสว่า  เราจะยกกองทัพนี้ไว้ในกำมือของเจ้า  เพื่อว่า เจ้าจะได้รู้เสียทีว่า  เราคือพระเจ้า”

พระเจ้าทรงประสงค์ให้ราชาอาหับเข้าพระทัยว่า  ใครเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้   พระเจ้าแห่งอิสราเอลหรือ เจ้าบาอัล..

คนอย่างราชาอาหับนี่ สมควรที่จะถูกลงโทษ

แต่เหตุใด พระเจ้ายังทรงเมตตาที่ส่งคนของพระองค์มาหา   และทูลสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์

ราชาอาหับทรงเข้าพระทัยบ้างไหม?

ว่าคนที่ทำชั่วร้าย  ทอดทิ้งพระเจ้าอย่างน่าชัง หันไปหารูปเคารพและยังบังคับให้ประชาชนหลงตามไปด้วย

ทำไมพระเจ้าจึงทรงเมตตาถึงขนาดนี้ ?…. พระเจ้าคงไม่ประสงค์ให้อิสราเอลตกเป็นของซีเรียใช่หรือไม่?

พระเจ้าทรงประสงค์ให้ราชาอาหับตระหนักว่า  ผู้ใดคือพระเจ้า… และจะกลับจากทางบาปที่ทำอยู่

มีผู้เผยคำของพระเจ้ามาทูลแจ้งคำตรัสแก่ราชาอาหับ

ไม่ทราบนามผู้วาด

การถวายเครื่องบูชาของเอลียาห์นั้น  ยังไม่เพียงพอที่จะให้ราชาอาหับกลับมาหาพระเจ้าเลยหรือ?

ดูเหมือนราชาอาหับยังไม่ทรงฟังคำสุดท้ายสักเท่าไร   ตรัสถามว่า

“พระเจ้าจะทรงใช้ให้ใครไปรบล่ะนี่?”

“พระเจ้าตรัสว่า  ด้วยมือของข้าราชการหนุ่ม ๆ ตามหัวเมืองต่าง ๆ ”

“ถ้าอย่างนั้น ใครจะเป็นคนบัญชาการกองทัพ?”

“ก็พระราชาไง พะยะค่ะ”

“หา… เป็นข้ารึ?  ท่านแน่ใจหรือ?”   พระราชาตกพระทัย  เพราะไม่ทรงสัดทัดในการศึกแม้แต่น้อย

ดังนั้น

ไม่ใช่ด้วยความรักประชาชน   แต่ด้วยความที่ไม่อยากเสียโอรส ธิดา  และสนมที่งดงาม …

พระราชาจึงจัดข้าราชการ  ผู้ดูแลหัวเมืองต่าง  ๆ ทั้งหมด 232  คน

จากนั้นก็หาทหารเข้าประจำการทั้งหมด 7000 คน

ไม่เลวเลยสำหรับกษัตริย์ที่ไม่ชำนาญศึก

ราชาอาหับแน่พระทัยว่า  จะชนะ  เพราะว่า พระเจ้าทรงช่วย….

เราจะมาดูกันต่อไปว่า สงครามเป็นอย่างไร

 

อ่านต่อพรุ่งนี้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.