Bubee Homepage

รอดตายไป ๒-๕

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 2:26-27

อาบียาธาร์  ทำหน้าที่เป็นปุโรหิตมาตั้งแต่สมัยของพระราชาดาวิด    เขาอยู่ในพงศ์พันธุ์ของท่านเอลี  ซึ่งทำหน้าที่เป็นปุโรหิต

แต่ว่า เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สมควรขึ้นในสมัยของท่านเอลี  คือลูกชายของท่านเอลี ทำตัวเป็นอันธพาล เหยียดหยามดูหมิ่นพระเจ้าด้วยการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง

พระเจ้าได้ทรงบอกไว้ล่วงหน้าว่า พงศ์พันธุ์ของเอลีจะถูกลงโทษ…..

 

อาบียาธาร์คนนี้ ก็เป็นลูกหลานของท่านเอลี  และสิ่งที่เขาทำลงไปนั้น ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย

เขาได้ติดตามพระราชาดาวิดมาตั้งแต่นานแล้ว  พ่อของเขาถูกกษัตริย์ซาอูลประหาร เพราะเข้าใจผิด คิดว่าทรยศ เขาจึงหนีมาอยู่กับพระราชาตั้งแต่ที่ยังหลบ ๆ ซ่อน ๆ อยู่ในถิ่นกันดาร

ได้เป็นปุโรหิตตลอดรัชสมัยของพระราชาดาวิด  ทำหน้าที่อย่างสัตย์ซื่อมาโดยตลอด

แต่คิดอย่างไรไม่ทราบ  เกิดไม่เห็นด้วยบางอย่าง  จึงร่วมสมคบกับโยอาบ และอาโดนียาห์  หวังให้อาโดนียาห์เป็นกษัตริย์

แต่แล้ว แผนทั้งหมดก็พังทลาย เพราะพระราชาทรงตั้ง  ท่านซาโลมอนเป็นกษัตริย์องค์ที่สามของอิสราเอล

….

พระราชาซาโลมอนทรงรู้ประวัติของอาบียาธาร์เป็นอย่างดี   แต่พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะประหารเขา

จึงเรียกเขามา… อาบียาธาร์คุกเข่าต่อพระพักตร์   ตัวสั่น  อาโดนียาห์เพิ่งถูกประหารไป   แล้วเขาจะเหลืออะไร วันนี้ต้องตายแน่….เขาคิด

อาบียาธาร์จะไม่ได้ทำหน้าที่อันทรงเกียรติต่อไป

แต่ พระราชาซาโลมอนตรัสว่า

“ให้เจ้าไปอยู่ที่อานาโรธ   ไปใช้ชีวิตในไร่นาของเจ้าแล้วกัน   เจ้านะ สมควรตายแต่… เราไม่อยากประหารชีวิตเจ้า”

ใจของเขาเกือบหยุดเต้น   เป็นไปได้อย่างไร?

“ขอพระราชาจงทรงพระเจริญพะยะค่ะ”

“เจ้าไม่ต้องแก้ตัว  ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น   …. เจ้าเป็นคนที่หามหีบของพระเจ้าไปก่อนเสด็จพ่อของเรา    และเจ้าเองได้มีส่วนที่จะรับแบกความทุกข์ของเสด็จพ่อมานาน  เราจึงไว้ชีวิตเจ้า”

อาบียาธาร์น้ำตาอาบแก้ม

“แต่เจ้าไม่สามารถทำงานให้เราได้  เพราะเจ้าไม่ได้สัตย์ซื่อต่อเรา…  จงออกจากหน้าที่ปุโรหิตเสียตั้งแต่วันนี้”

 

ดูซิ….  สิ่งที่พระเจ้าตรัสมานานหลายสิบปี  ได้เกิดขึ้นจริง  เชื่อสายของท่านเอลี ก็จะไม่ได้ทำหน้าที่ปุโรหิตอีกต่อไป….

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.