Bubee Homepage

ศัตรูที่พระเจ้าทรงจัดให้! ๑๑-๓

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 11:14-25

เพราะเหตุที่พระราชาซาโลมอนไม่ได้ใส่พระทัยที่จะกระทำตามที่พระราชาแห่งอิสราเอลควรจะกระทำ   คือดำเินินตามกฏเกณฑ์ และพระบัญญัติของพระเจ้า  ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงทำให้เกิดศัตรูที่มีใจกล้าที่จะแข็งกร้าวต่อพระราชาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน….

คนแรกคือ ฮาดัด ซึ่งขณะที่ท่านโยอาบ ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารของพระราชดาวิด ได้สังหารชายชาวเอโดมทั้งปวงนั้น  ยังเป็นเด็กชายตัวเล็ก ๆ   แต่ข้าราชการเอโดมได้พาเขาหนีเอาชีวิตรอดไปได้

ข้าราชการที่ดูแลฮาดัด  พาเขาหนีไปถึงอียิปต์  ขอลี้ภัยที่นั่น  ซึ่ง ฟาโรห์  กษัตริย์แห่งอียิปต์ก็ได้ต้องรับอย่างดี  ประทานทั้งบ้าน ที่ดินทำกิน และอาหารให้กับฮาดัดและผู้ติดตาม

ฮาดัดเติบโตขึ้นมาในอียิปต์  และกลายเป็นผู้ที่ฟาโรห์โปรดปรานมาก   เขาเป็นคนกล้าหาญ  จึงได้น้องสาวของมเหสีฟาโรห์เป็นภรรยา  ทำให้เขากลายเป็นชนชั้นสูงในอียิปต์คนหนึ่งทีเดียว     ลูกชายของเขาก็ได้รับการเลี้ยงดูดั่งเจ้าชายคนหนึ่งของราชวงศ์อียิปต์!

หลังจากที่ได้ข่าวว่า ทั้งพระราชาดาวิด และท่านโยอาบสิ้นไปแ้ล้ว   ฮาดัด ซึ่งในใจคิดเสมอว่า จะต้องปลดปล่อยเอโดมให้เป็นอิสระจากอิสราเอล ได้ทูลขอฟาโรห์กลับไปแผ่นดินเอโดม

“เจ้าขาดแคลนมากเลยรึ?   เจ้าถึงอยากกลับบ้านเมืองของเจ้า”

“มิได้พะยะค่ะ   กระหม่อมมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดี จากพระเมตตาของฟาโรห์  แต่ขอโปรดให้กระหม่อมกลับไปเถิด”   ฮาดัดทูลฟาโรห์

ดังนั้น ฮาดัดจึงได้กลับมาดินแดนเอโดมเพื่อเตรียมต่อสู้กับพระราชาแห่งอิสราเอล

 

อีกคนหนึ่งก็คือ เรโซน   เขาเคยหนีจากกษัตริย์ชาวโศบาห์    ตั้งกองโจรหลังจากที่พระราชาดาวิดได้ทำลายเมืองโศบาห์   โดยซ่องสุมผู้คนอยู่ที่ดามัสกัส  ในแผ่นดินอารัมทางเหนือ รอเวลาอันเหมาะสมที่จะปลดแอกตัวเอง เช่นกัน

ยังมีอีกคนหนึ่งที่สำคัญไม่น้อย  ….. เขาเป็นข้าราชการของพระราชามาก่อน  สมกับที่พระเจ้าทรงบอกไว้ล่วงหน้า!

ปิดการแสดงความคิดเห็น.