Bubee Homepage

อยากได้สวนผัก ๒๑-๑

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 21:1-7

หลังจากสงครามนั้นมาไม่นาน  อิสราเอลไม่มีศึกมาทำให้กังวลใจ

ราชาอาหับทรงมีเวลาพักผ่อน   ทอดพระเนตรไปรอบ ๆ วัง

ปรากฏว่า เห็นสวนองุ่นที่มีผลงามยิ่งนัก  อยู่ข้างวังพอดี

… คงเป็นดินดี   อื่ม   เราน่าจะเอาที่นี่มาทำสวนผัก… ราชาอาหับทรงตรึกตรอง

ดังนั้น พระองค์จึงทรงคุยกับเจ้าของสวนองุ่นคือ นาโบท  ”เราชอบสวนองุ่นของเจ้ามาก”    นาโบทได้ยินดังนั้น ก็น้อมรับ “ขอบพระทัยพะยะค่”

“เออ  แต่เราอยากได้ที่ดินนี้ทำสวนผักอยู่ใกล้ ๆ วัง  เราจะให้สวนองุ่นดี ๆ  แลกกับเจ้า  หรือถ้าเจ้าอยากได้เงินก็ได้  เราจะจ่ายให้สมราคา”   พระราชาทรงเสนอ

แต่.. นาโบททูลกลับไปว่า

“คือว่า… ”     เขาอึกอัก  ” ขอพระเจ้าทรงห้ามข้าพระบาทที่จะยกมรดกผืนนี้ให้กับฝ่าบาท”

“พระราชาโปรดทรงอภัยด้วย  นี่เป็นที่ดินของปู่ย่าตายาย  มันสำคัญสำหรับข้าพระบาทมาก”

ราชาอาหับรู้ดีว่า  การพูดอย่างนั้นแปลว่า พระองค์จะไม่ได้ที่ดินนี้

ดังนั้น จึงทรงโกรธ  กลับไปที่วังด้วยความขุ่นมัวในพระทัยยิ่งนัก   พูดได้อย่างไรว่า ข้าพระบาทจะไม่ถวายมรดกแก่พระราชา… นี่มันอะไรกัน

ราชาอาหับเข้าไปเอนพระกาย

ไม่ยอมเสวยอาหารใด ๆ

เหมือนเด็ก ๆ เลยนะนี่    ไม่ได้อย่างใจก็ทำประท้วง

 

เมื่อมเหสีเยเซเบลทราบว่า พระราชาไม่ยอมเสวย  จึงเข้ามาเฝ้า

“เหตุใดพระราชาจึงทรงไม่สบายพระทัยจนไม่เสวยเพคะ?”   พระนางทูลถาม

“หม่อมฉันจะจัดการให้เอง”
ไม่ทราบนามผู้วาดรูป  ภาพจาก  eborg3.com

“ก็เพราะเราอยากได้สวนของนาโบทข้าง ๆ วังนี้  แต่เจ้าของกลับไม่ขาย ไม่แลก  ไม่ให้นะซิ  ข้าไม่พอใจมาก  ”

“โถ  เรื่องแค่นี้  ขอให้สวามีของหม่อมฉันลุกขึ้นเสวยเพค่ะ

หม่อมฉันจะนำสวนของนาโบทมาถวายพระองค์เอง

ก็พระองค์เป็นผู้ที่ครอบครองอิสราเอลอยู่

อย่าร้อนพระทัยไปเลยเพคะ”

ทรงได้ยินดังนั้น ก็สบายพระทัยขึ้น  ทรงลุกไปเสวยอย่างเกษมสำราญ

แต่… พระนางเยเซเบลทรงมีแผนอย่างไร?

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.