Bubee Homepage

อัญเชิญสิ่งสำคัญ ๘-๑

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 8:1-10

ยังมีของชิ้นสำคัญที่ยังไม่ได้เอามาวางไว้ในพระวิหาร

ของสิ่งนั้นคืออะไร….

ก็คือ หีบพันธสัญญาของพระเจ้า  ซึ่งเวลานี้ อยู่ในกระโจม แบบเดียวกับที่เขาสร้างพลับพลาสมัยโมเสสเลย

ก่อนหน้านี้ กรุงเยรูซาเล็มเป็นที่อาศัยของชาวเยบุส   เมื่อพระราชาดาวิดเข้ามาครองนั้น ที่ตรงนี้เป็นป้อมปราการ พระราชาเองก็พอพระทัยที่จะประทับในนี้  ท่านฮีรามก็ได้ส่งไม้มาให้สร้างวังเพิ่มเติม  เขตตรงนี้ เรียกว่า เมืองดาวิด

แต่ที่ ๆ พระราชาซาโลมอนทรงสร้างพระวิหารนั้น อยู่ในตัวเมืองเข้าไป  ดังนั้น จึงต้องมีพิธีอัญเชิญหีบพันธสัญญาของพระเจ้า  เข้ามายังพระวิหารอันโอ่อ่าตระการ

เดือนที่เคลื่อนย้ายหีบพันธสัญญานั้น เป็นเดือนที่เจ็ดของชาวยิว   หัวหน้าครอบครัวทุกคน ต้องมาเฝ้าพระราชาเพื่อร่วมในงานอันยิ่งใหญ่นี้

ภาพวาดโดย เจมส์ ทิสสอท (1836-1902)

 

เมื่อทุกคนมากับพร้อมหน้าพร้อมตา  ท่านปุโรหิตก็หามหีบพันธสัญญาของพระเจ้า เข้าในวิหารทันที

โดยเอาไปวางไว้ที่ห้องบริสุทธิ์ที่สุด  ซึ่งมีเครูบวางรออยู่  ปีกของเครูบปกเหนือหีบพันธสัญญา และคานหาม

ในหีบนั้น ก็มีศิลาสองแผ่นของท่านโมเสส  ซึ่งท่านได้บรรจุไว้นานมาแล้ว ครั้งที่พระเจ้าทรงทำสัญญากับคนอิสราเอล  ตอนที่พวกเขาออกมาจากอียิปต์ใหม่  ๆ

 

น่าอัศจรรย์จริง  เมื่อเหล่าปุโรหิตเดินออกมา   ก็มีเมฆมาปกคลุมทั่วพระวิหารของพระเจ้า

ไม่มีใครทำอะไรได้เลย  เพราะเมฆปกอยู่จนมองไม่เห็นอะไร

พระเกียรติของพระเจ้าทรงอยู่เหนือพระวิหารนั้น  และทุกคนก็เห็นเป็นพยาน!

 

อ่านต่อพรุ่งนี้


ปิดการแสดงความคิดเห็น.