Bubee Homepage

อาบียัม …. ๑๕-๑

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์  15:1-8

แม้ว่าประวัติศาสตร์ของอิสราเอลจะดูสับสน  เพราะมีกษัตริย์เหนือ และใต้   แต่หากเราดูกันไปเรื่อย ๆ  ก็จะเห็นภาพชัดเจนว่า ใครเป็นใคร  คนไหนล่ะ ที่มีบทบาทมาก

ตอนที่ราชาเรโหโบอัมสิ้นพระชนม์  โอรสก็ขึ้นครองแทน  นั่นคือ อาบียัม

ราชาอาบียัมมีพระมารดาชื่อมาอาคาห์    หญิงคนนี้ ต้องมีอะไรแปลกแน่นนอน เพราะทำให้อาบียัมสนุกสนานกับสิ่งที่พระบิดาได้กระทำ….

การเลี้ยงดูของพ่อแม่ ย่อมส่งผลมายังลูกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ราชาอาบียัมทำสิ่งที่น่าเกลียด น่าชังในสายพระเนตรพระเจ้าเหมือนกับที่พระบิดาได้กระทำ

พ่อทำบาปอย่างไร  ลูกก็ทำเหมือนกัน

ไม่ทำตามอย่างที่ท่านทวดคือราชาดาวิดได้ทรงกระทำ    จริง ๆ  แล้วพระราชาดาวิดก็มิใช่ทำสิ่งที่ถูกต้องทุกอย่าง   เช่น เรื่องของอุรียาห์ที่ได้แย่งภรรยาเขามา แถมยังสั่งฆ่าด้วย   แต่ราชาดาวิดก็ได้สำนึกผิด  กลับใจทันที

ราชาอาบียัมหาเป็นอย่างราชาดาวิดไม่      ความคิดอ่าน  การกระทำของอาบียัม ไม่บริสุทธิ์สะอาดเลย

สงครามก็มีระหว่าง อาบียัมกับ เยโรโบอัมไม่หยุดหย่อน

เป็นรัชสมัยที่ประชาชนไม่รู้จักพระเจ้า   ยูดาห์ดำมืด

แต่เป็นเพราะพระเจ้ายังทรงเห็นแก่พระราชาดาวิด

จึงมีโอรสสืบต่อมา  ชื่อ อาสา

ปิดการแสดงความคิดเห็น.