Bubee Homepage

อาสา ๑๕-๒

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 15:9-15

ราชาที่ครองต่อจากอาบียัมนั้น ชื่อ อาสา  เป็นผู้ปกครองที่แตกต่างจากพระบิดาอย่างสิ้นเชิง

ราชาอาสาทรงมีเสด็จย่าที่ชื่อมาอาคาห์  ซึ่งชอบรูปปั้น  สร้างรูปน่าเกลียดต่าง ๆ  เอาไว้เคารพ บูชามากมาย

สิ่งที่ ราชาอาสาทำ  นอกเหนือไปจากการปกครองประเทศแล้วคือ

การเนรเทศโสเภณีชายประจำสถานบูชาออกไป

ทำลายเทวรูป  รูปปั้นต่าง  ๆ ที่บรรพบุรุษสร้างขึ้น แต่พระองค์ไม่ได้รื้อสถานบูชาตามที่สูงต่าง ๆ  ลง

พระองค์ทำลาย โค่นเสาเจ้าแม่อาเชราห์ ซึ่งเป็นของโปรดของเสด็จย่า

แถมยังถอดเสด็จย่าออกจากตำแหน่งพระพันปีหลวงด้วย   เพราะเสด็จย่าทำสิ่งที่พระราชาทรงรังเกียจ

เท่ากับว่า พระราชาองค์นี้ ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าเหมือนกับพระราชาดาวิด

ถึงกระนั้น ก็ยังสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าตลอดมา…

เกิดสงครามขึ้นระหว่างกษัตริย์ของอิสราเอลคือ บาอาชา  ซึ่งพยายามปิดทางขนส่งสินค้า ทางเข้าออกของเขตแดน โดยการไปสร้างป้อมปราการที่เมืองเพื่อกั้นไว้  กะว่า คราวนี้ต้องเป็นต่อแน่นอน

แทนที่ ราชาอาสาจะทูลถามพระเจ้าว่า ควรทำอย่างไร และดำเนินการไปตามนั้น

พระองค์กลับเอาเงิน ทองคำที่เหลือจากการถูกยึดไปในสงคราม ไปเป็นสินบนให้เบนฮาดัด  กษัตริย์แห่งอารัมทางเหนือ  โดยขอให้เบนฮาดัดตัดสัมพันธไมตรีกับบาอาชาเสีย   เพื่อว่า บาอาชาจะถอยทัพไป เลิกสร้างเมืองป้อม

เราจึงเห็นว่า  วิธีการนี้ อาสาต้องเสียสิ่งของต่าง ๆ ในพระวิหารของพระเจ้าไปเพื่อแลกกับสงครามที่ตัวเองไม่ต้องสู้รบเอง

เบนฮาดัดก็ยินดีทำให้ ไปตีเมืองต่าง ๆ หลายเมืองของอิสราเอลพื้นที่สีส้มนั้น    ทำให้เบนฮาดัดกลายเป็นมาครองพื้นที่ซึ่งพระเจ้าได้ให้กับชนชาติอิสราเอล

พอบาอาชาได้ข่าวว่า   ตนเองถูกเบนฮาดัดยึดเมืองไปหลายเมือง  เห็นไม่ได้การ ก็เลยเลิกการก่อสร้างป้อมที่รามาห์เสีย กลับไปตั้งหลักใหม่

ดังนั้น ราชาอาสาจึงเกณฑ์คนไปขนหิน ขนไม้ที่บาอาชาทิ้งไว้ ไปสร้างเมืองใหม่ชื่อเกบา และมิสปาห์

ราชาอาสาครองอยู่ 41 ปีในนครเยรูซาเล็ม  พระองค์ได้ทำสิ่งต่าง ๆ ไว้มากมาย  แต่ก่อนสิ้นพระชนม์ ทรงเป็นโรคที่พระบาท และเยโฮชาฟัทก็ขึ้นครองแทน

อ่านต่อพรุ่งนี้

 

 

 

 

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.