Bubee Homepage

เครื่องใช้ต่าง ๆ ในพระวิหาร ๗-๓

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 7:23-51

ก่อนที่จะทำพิธีใด ๆ ได้  ปุโรหิตต้องล้างชำระตามพิธีเสียก่อน  โดยจะล้างในอ่างโลหะทรงกลม  โดยเป็นอ่างเป็นขอบที่แต่งลายเครือเถา

หุราม ได้ทำอ่างนี้ไว้วางไว้บนวัวทองสัมฤทธิ์ 12 ตัว หันก้นเข้าหากัน  …. อ่างนี้จุน้ำได้ประมาณ 44 ลิตรทีเดียว

หุรามยังทำแท่นเคลื่อนที่ไว้อีก 10 แท่น  เพื่อวางอ่างน้ำเล็กกว่า ที่จะใช้ทำความสะอาดสัตว์บูชา  มีรูปทรง ลวดลายเดียวกันหมด

ยังมีอ่างทองสัมฤทธิ์อีก 10 ใบ  จุน้ำประมาณ 880 ลิตร

เขายังทำหม้อ ทัพพี ชามประพรมด้วย    เขาใช้ทองสัมฤทธิ์ที่ขัดเงาวาววาม

นอกจากนั้นยังมี สิ่งที่ทำด้วยทองคำอีกหลายอย่าง!

แท่นบูชาทองคำ     โต๊ะทองคำวางขนมปังเบื้องพระพักตร์  คันประทีบทองคำ วางหน้าห้องบริสุทธิ์ที่สุด

ภาพจาก mishkanministries.org

ตะเกียงทองคำ   คีมทองคำ   ขันทองคำ   กรรไกรตัดใส่ตะเกียง  อ่างปะพรม จานชาม และกระถางไฟ

การทำงานเหล่านี้ใช้เวลา และความสามารถเป็นอย่างยิ่ง

ภาพจาก eborg3.com

 

พอทำทุกอย่างเสร็จ พระราชาก็ทรงนำสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมา เก็บไว้ในคลังพระวิหารนั้นเอง

อ่านต่อพรุ่งนี้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.