Bubee Homepage

เผชิญกับคนของพระเจ้า ๑๓-๑

ต่อจากเมื่อวาน

เยโรโบอัม เป็นพระราชาทางถิ่นเหนือ ปกครองอิสราเอล

บุรุษแห่งยูดาห์ เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้ามาจากยูดาห์ตอนใต้

 

1 พงศ์กษัตริย์ 13:1-10

มีชายคนหนึ่ง เป็นคนของพระเจ้า มาจากยูดาห์   เขาเดินทางมายังเบธเอล  ตรงกับเวลาที่ราชาเยโรโบอัมกำลังจะถวายเครื่องบูชา

“แท่นบูชาเอ๋ย” บุรุษแห่งยูดาห์ ร้องออกมา

“แท่นบูชา   เจ้าได้ยินไหม  พระเจ้าตรัสว่า ดูเถอะ  ในวงศ์วานของดาวิด จะมีโอรสองค์หนึ่งนามว่า โยสิยาห์ เขาผู้นั้นจะประหารบรรดาปุโรหิตของแท่นบูชาบนที่สูง และกระดูกของมนุษย์จะถูกเผาที่นี่”

ราชาเยโรโบอัมได้ยินดังนั้น  ก็หาได้กลัวไม่  พระเจ้าทรงใช้คนมาเตือน แต่ก็ไม่ฟัง

ชายผู้นั้นกล่าวต่อไปว่า

“นี่คือหมายสำคัญที่พระเจ้าตรัสไว้  แท่นนี้จะแยกออกจากกัน  และเถ้าถ่านบนแท่นนี้ ก็จะถูกเทออกมา”

อะไรกันนี่  กำลังจะเผาเครื่องหอม  อยู่ดี ๆ มีใครคนหนึ่งมากล่าวเช่นนี้ ราชาเยโรโบอัมพิโรธยิ่งนัก  ทรงยื่นพระหัตถ์ออกมา บัญชาว่า “จับชายคนนี้ไว้ เดี๋ยวนี้!”

ทันใดนั้นเอง  ท่อนแขนของพระราชากลายเป็นอัมพาตไปทันที  ไม่สามารถเอากลับคืนดังเดิมได้

“นี่เจ้ามาทำร้ายข้าทำไม ?”

ภาพวาดโดย วิลเลียม บราสลี โฮล (1846-1917)

พร้อมกันนั้น แท่นบูชาก็แยกออกจากกันโดยไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยว  เถ้าถ่านบนนั้นก็ร่วงลงมาเห็นกับตา  สำเร็จอย่างที่บุรุษแห่งยูดาห์กล่าว

“ขออธิษฐานให้พระเจ้าของท่านช่วยให้มือเรากลับปกติด้วยเถิด”  ราชาเยโรโบอัมทรงรู้แล้วว่า นี่เป็นมาจากพระเจ้าจริง

ดังนั้น เขาจึงอธิษฐาน  และพระเจ้าทรงทำให้พระหัตถ์ของราชาเยโรโบอัม กลับมาเป็นปกติ

ราชาเยโรโบอัมทรงยิ้ม  ”ค่อยยังชั่ว”

“มาที่วังกับเราเถอะ  มารับประทานอาหารกัน  แล้วเราจะตบรางวัลให้ท่านด้วย”

ชายผู้นั้นส่ายศีรษะ

“แม้พระราชาจะประทานสมบัติให้ครึ่งหนึ่ง กระหม่อมก็ไม่ไปกับฝ่าบาท   ทั้งจะไม่กิน ไม่ดื่มในสถานที่นี้  เพราะพระเจ้าทรงห้ามไม่ให้ฝ่าบาทกินหรือดื่ม หรือกลับไปตามเส้นทางที่มา”

บุรุษแห่งยูดาห์ ลาพระราชาไป  เดินทางกลับไปอีกทางหนึ่ง อย่างที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้

 

อ่านต่อพรุ่งนี้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.