Bubee Homepage

เริ่มต้นก็ส่อแวว ๑๒-๔

ต่อจากเมื่อวาน

ทบทวนบุคคลในเรื่อง

เรโหโบอัม … ราชโอรสของพระราชาซาโลมอน ซึ่งครองราชย์ต่อมา

เยโรโบอัม I … ข้าราชการเก่าของพระราชาซาโลมอน  เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นกษัตริย์ปกครองคนอิสราเอล

1 พงศ์กษัตริย์  12:25-33

ในเมื่อไม่มีศึกสงครามกลางเมืองเพื่อแย่งชิงอำนาจ เยโรโบอัมจึงเริ่มต้นสร้างเมืองเชเคมเป็นเมืองหลวง แต่แล้วก็ฉุกคิดขึ้นมา

ไม่ทราบว่า คิดแบบนี้ได้อย่างไร…. ทั้ง ๆ ที่พระเจ้าทรงนำให้เขาเป็นกษัตริย์

“อืม…  ถ้าคนกลับไปนมัสการพระเจ้าที่นครเยรูซาเล็ม

พวกเขาอาจเปลี่ยนใจไปหาพระราชาเรโหโบอัมก็เป็นได้

พวกเขาอาจจะมาฆ่าเรา  และไปสวามิภักดิ์กับพระราชาเดิม

ไม่ได้การ  เราต้องทำอะไรสักอย่าง”

เยโรโบอัมไม่ได้ไว้วางใจในการแต่งตั้งของพระเจ้าสักนิด  เขาไม่รู้สึกมั่นคง เขาไม่เชื่อพระเจ้าว่า พระองค์จะทรงนำเขาไปทางดีอย่างที่ทรงสัญญาและเตือนเขาไว้แล้ว ….

พระเจ้าเคยตรัสว่า “หากเจ้าเชื่อฟังทุกสิ่งที่เราบัญชาเจ้าไว้นี้  และดำเนินในทางของเรา  ทำการเที่ยงธรรมในสายตาของเรา รักษากฎเกณฑ์และบัญญัติของเรา เหมือนกับที่ดาวิดผู้รับใช้ของเราได้ทำ   เราก็จะอยู่กับเจ้า  และจะสร้างเจ้าให้เป็นราชวงศ์ที่มั่นคง  ดังที่เราได้เลือกดาวิด  เราจะให้อิสราเอลแก่เจ้า”

เมื่อได้ปรึกษาคนใกล้ชิด…… เน้น….. เขาไม่ได้หันมาปรึกษาพระเจ้า

เยโรโบอัมยังได้สร้างลูกวัวทองคำสองตัว  นำไปไว้ที่เมืองดานทางเหนือ และเบเธลทางใต้

ยิ่งกว่านั้น เยโรเบอัม ยังได้บอกความเท็จกับประชาชนแบบไม่อายเลยว่า

“ท่านไปนมัสการพระเจ้าที่นครเยรูซาเล็มนานแล้ว  จงดูพระเจ้าของท่านที่นำท่านออกจากอียิปต์นี่ซิ  เป็นวัว  อยู่ทั้งทางเหนือและทางใต้  ท่านไปนมัสการได้สะดวกมาก”

อะไรกันนี่ ?   เยโรโบอัมคิดได้อย่างไร  ?

เริ่มต้นปกครอง ก็ทำผิดต่อพระเจ้า  และต่อประชาชนไปแล้ว

ภาพวาดโดย Jean-Honore Fragonard

การโกหกของเขาเกิดขึ้นเพราะเขากลัวคนไม่เชื่อฟังเขาต่อไป  เขาจึงต้องหลอกประชาชน  …. น่ากลัวจริง ๆ ที่จะเริ่มต้นการปกครองด้วยมุสาวาจาเช่นนี้!!

ยังไม่พอ……..

เยโรโบอัมยังสร้างนิเวศบนที่สูง  เลือกคนมาเป็นปุโรหิตด้วยตัวเอง  กำหนดเทศกาลเลี้ยงเป็นวันเดียวกับการเลี้ยงในยูดาห์  คือวันที่ 15 เดือน 8  เพื่อป้องกันไม่ให้คนไปร่วมงานทางใต้

ยังถวายเครื่องสัตวบูชา  ถวายเครื่องหอมให้กับลูกวัวที่สร้างจากทองคำนั้นด้วย

 

เยโรโบอัมมีพระเจ้าเที่ยงแท้ที่ทรงแต่งตั้ง  ทรงนำให้เขาเป็นกษัตริย์

แต่เขาละเลยคำสัญญาของพระองค์  ไม่เชื่อพระองค์สักนิด

กลับสร้างพระขึ้นมาตามที่ตัวเองคิดเห็น   เพื่อหลอกตัวเอง และหลอกประชาชน!!

อ่านต่อพรุ่งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.