Bubee Homepage

เหตุผลของเหตุดีร้าย ๙-๑

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 9:1-9

หลังจากที่พระราชาซาโลมอนทั้งสร้างพระวิหาร  พระราชวัง  และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่จำเป็นเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว   พระองค์ก็ได้ทรงพบกับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดอีกครั้ง

ครั้งนี้ พระเจ้าได้ทรงปรากฏแก่พระราชาเอง…

พระเจ้าทรงมากล่าวส่งที่สำคัญอย่างยิ่ง  เป็นเหมือนเครื่องป้องกันไม่ให้พระราชาก้าวพลาดไป

พระเจ้าตรัสว่า

“เราได้ยินคำอธิษฐานวิงวอนของเจ้าแล้ว
เราชำระพระวิหารนี้ให้บริสุทธิ์โดยสถาปนาพระนามของเราไว้

ดวงตา และดวงใจของเราจะอยู่ที่พระวิหารเสมอ

ซาโลมอน  ส่วนของเจ้านั้น
หากเจ้าดำเนินต่อหน้าเราอย่างสัตย์ซื่อ สุจริต ชอบธรรมเหมือนพ่อของเจ้า

หากเจ้าทำตามบัญชาทั้งสิ้นของเรา
และรักษากฎหมายกับบทบัญญัติของเรา
เราจะสถาปนาบัลลังก์ของเจ้าตลอดไปตามที่สัญญาไว้กับพ่อของเจ้าว่า
จะไม่ขาดคนครองบัลลังก์อิสราเอล”

ภาพจากeborg3.com

พระราชาซาโลมอนทรงอิ่มพระทัยอย่างยิ่งที่ได้ยินพระเจ้าตรัสเช่นนี้

“แต่…หากเจ้าและลูกหลานของเจ้าละทิ้งเรา  ไม่ทำตามกฎหมายและบทบัญญัติของเรา

กลับไปนมัสการพระอื่น   เราจะตัดอิสราเอลออกจากดินแดนที่เรายกให้เขา

เราจะทิ้งวิหารที่เราชำระให้บริสุทธิ์นี้ไป

อิสราเอลจะกลายเป็นที่เย้ยหยัน ในหมู่คนทั้งหลาย

เจ้ารู้ไหมว่า หากเจ้าละทิ้งเรา  แม้จะมีวิหารตั้งอยู่  คนที่ผ่านไปมาก็จะพูดว่า
…ทำไมพระเจ้าทรงกระทำต่อวิหารและดินแดนนี้ เช่นนี้ ?…

อีกคนก็จะตอบว่า เพราะพวกเขาได้ละทิ้งพระเจ้าผู้ทรงนำบรรพบุรุษออกมาจากอียิปต์นะซิ

พวกเขาหันไปนมัสการพระอื่น  พระเจ้าจึงทรงนำเหตุร้ายมาให้พวกเขา”

พระราชาซาโลมอนทรงรู้สึกอย่างไรที่ได้ยินคำนี้?

 

อ่านต่อพรุ่งนี้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.