Bubee Homepage

๒ กษัตริย์ ๒ อาณาจักร ๑๒-๓

ต่อจากเมื่อวาน

ทบทวนบุคคลในเรื่อง

เรโหโบอัม … ราชโอรสของพระราชาซาโลมอน ซึ่งครองราชย์ต่อมา

เยโรโบอัม … ข้าราชการเก่าของพระราชาซาโลมอน  เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นกษัตริย์ปกครองคนอิสราเอล

คนอิสราเอล คือคนเผ่าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เผ่ายูดาห์ซึ่งเป็นเผ่าของพระราชาดาวิด อยู่ทางเหนือเป็นส่วนใหญ่

เผ่ายูดาห์ เป็นคนทางใต้ ซึ่งมีดินแดนค่อนข้างกว้างใหญ่

 

1 พงศ์กษัตริย์ 12: 19-24

ในเมื่อประชาชนอิสราเอลเข้ามาขอร้องพระราชาเรโหโบอัม ให้ลดการเกณฑ์แรงงาน  การเก็บภาษี แต่พระราชากลับทรงตอบพวกเขาอย่างมึงมาพาโวย  ไม่ได้มีความเคารพในประชาชน และดูหมิ่นพวกเขายิ่งนัก….

วันนั้น พระราชาจึงต้องรีบหนีกลับนครเยรูซาเล็มอย่างรวดเร็ว

จากวันนั้นมา  คนอิสราเอลทางเหนือ ก็กลายเป็นศัตรูของพระราชาทางใต้อย่างไม่หยุดยั้ง….

ประชาชนที่ติดตามพระราชาเรโหโบอัมจึงเป็นชนเผ่ายูดาห์เท่านั้น!เมื่อประชาชนเห็นว่า เยโรโบอัมกลับมาแล้ว   พวกเขารู้ว่า พระเจ้าทรงแต่งตั้งให้เขาเป็นพระราชา  ดังนั้น จึงพากันไปเชิญให้เขาเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล

จากประเทศที่เคยเป็นหนึ่งเดียว

มาวันนี้  กลายเป็นเหนือกับใต้  คล้าย ๆ กับเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้  เวียดนามเหนือ เวียดนามใต้…….

ทางเหนือ ….  พระราชาคือ เยโรโบอัม ครองเผ่า 10 เผ่า

ทางใต้ …… พระราชาคือ เรโหโบอัม มีเผ่ายูดาห์ และเบนยามิน

 

ส่วนพระราชาเรโหโบอัมนั้น  เมื่อได้กลับมาถึงนครแล้ว ก็เรียกประชุมด่วน   เกณฑ์ทหารถึง 180,000 คน  เพื่อจะไปรบกับอิสราเอล  เอาอาณาจักรทางเหนือคืนมา   พระราชาเรโหโบอัมกริ้วมาก  ทรงรู้สึกถูกหยามเกียรติอย่างที่ไม่เคยโดนมาก่อน

ภาพอ้างอิงจากhttp://en.wikipedia.org/wiki/History_of_ancient_Israel_and_Judah

ดังนั้น ต้องแก้แค้น    ต้องเอาคืน …

แต่มิได้ทรงคิดเลยว่า ได้ดูหมิ่น เหยียดหยามประชาชนอย่างไรบ้าง

แต่ก่อนที่จะยกทัพไป  พระเจ้าได้ตรัสกับเชไมอาห์ ซึ่งเป็นคนของพระองค์ว่า

“เจ้าจงไปเฝ้าพระราชาเรโหโบอัม ไปบอกพระราชา คนยูดาห์ และคนเบนยามินทั้งหมดว่า  อย่าขึ้นไปสู้รบกับญาติพี่น้องของตัวเองเลย   ให้กลับบ้านไป เพราะทั้งหมดนี้  เป็นมาจากเรา”

“อย่างนั้นหรือ… แสดงว่า พระเจ้าต้องการให้อิสราเอลแบ่งเป็นสอง มีพระราชาสอง”  พวกเขาพูดกัน

เขารู้ว่า หากพระเจ้าตรัสแล้ว  แต่ยังขืนไม่เชือฟัง  และทำสิ่งที่เลวร้ายลงไปล่ะก็   พวกเขาต้องแพ้แน่นอน

ดังนั้น จึงต่างพากันกลับบ้านของตน

พระราชาเรโหโบอัมจึงไม่มีนักรบที่จะไปสู้เอาอาณาจักรคืนมา

ถึงจะโกรธแค่ไหน  พระองค์ทรงทำอะไรไม่ได้

เพราะไม่มีใครร่วมมืออีกแล้ว

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.