Bubee Homepage

กบฎโมอับ ๓-๑

2 พงศ์กษัตริย์ 3:1-5


เมื่อไม่นานเราเล่าว่า ราชาเยโฮชาฟัทครอง 25 ปี และสิ้นพระชนม์  เราจะขอย้อนอดีตกลับมาในปีที่ 18 ของรัชกาลนี้ก่อน

หลังจากที่ราชาเยโฮชาฟัทแห่งยูดาห์ ครองมาไดั 18 ปี  เยโฮรัม โอรสของราชาอาหับก็ขึ้นครอง

โอรสองค์นี้ น่าจะเป็นน้องของราชาอาหัสยาห์ที่เพิ่งสิ้นไป

ราชาเยโฮรัมครองอยู่ที่เมืองสะมาเรีย

เพื่อให้เพื่อน ๆ เข้าใจดีขึ้น ลองดูแผนที่ข้างล่างนี้

ดูดี นะ  ราชาเยโฮรัมครองอิสราเอลทางเหนือ

ส่วนเยโฮชาฟัทครองยูดาห์ทางใต้ พระองค์เป็นกษัตริย์ที่เอาพระทัยใส่ประชาชน  และนำให้ประชาชนรัก เคารพพระเจ้า

ราชาเยโฮรัม ก็เดินตามรอยเท้าของกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอล  คือ พาให้ประชาชน หลงทางไป  แต่ยังดีที่ทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าบาอัลที่ ราชบิดา ราชมารดาทรงสร้างไว้  อย่างน้อย สิ่งก่อสร้างทั้งหลายที่ทำให้ประชาชนหลงงมงาย ก็หายไปบางส่วน

 

และเห็นไหม ยังมีกษัตริย์ของเอโดม  และกษัตริย์โมอับอยู่ทางใต้ด้วย  ทั้งหมดนี้ ต่างมีส่วนในสงครามประหลาดครั้งหนึ่งของโลกโบราณ

 

นานมาแล้ว ราชาอาหับ ราชบิดาของเยโฮรัมได้แผ่นดินโมอับเป็นเมืองขึ้น

ดังนั้น ชาวโมอับจะต้องส่งของบรรณาการ เป็นลูกแกะถึง 100,000 ตัวทุกปี  และยังต้องหาขนแกะผู้อีก 100,000 ผืนให้กับอิสราเอลด้วย

เป็นเรื่องหนักหนาสาหัสสำหรับพวกเขา  ประชาชนโมอับเบื่อหน่ายยิ่งหนัก   เป็นภาระที่ไม่น่าจะต้องเกิดขึ้นเลย

ประชาชนต้องคอยเลี้ยงแกะมากมาย  ต้องหาหญ้า หาน้ำให้

และแทนที่จะได้ใช้ประโยชน์จากมัน

กลับต้องส่งมาให้อิสราเอล

เริ่มทนไม่ได้

ราชาเมชาแห่งโมอับจึงตัดสินพระทัยที่จะกบฎต่ออิสราเอล

จะเลิกส่งแกะแล้ว

พอกันที

แต่…. เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้  ราชาเยโฮรัมก็ไม่ยอม

พระองค์จะทรงทำอย่างไร?

ปิดการแสดงความคิดเห็น.