Bubee Homepage

การปล้นที่ไม่เสียแรง ๑๘-๒

2  พงศ์กษัตริย์ 18:9-14

เฮเซคียาห์องค์นี้ทรงครองยูดาห์ทางใต้มา 4 ปี     เป็นเวลาเดียวกับที่โฮเชยา ราชาอิสราเอลทางเหนือครองมาได้ ขึ้นปีที่ 7

ช่วงนั้นเอง อัสซีเรียได้ยกทัพมาล้อมสะมาเรียและล้อมอยู่ 3 ปีก็ยึดเมืองได้

ราชาแห่งอัสซีเรียในเวลานั้นคือ ราชาแชลมาเนเสอร์   แต่ก็ทรงสิ้นพระชนม์ก่อน  ราชาซาร์กอนที่สองที่ครองราชย์ต่อมาจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ตีสะมาเรียได้

เฮเซคียาห์ทรงรับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้น  ที่จริง พระองค์ทรงครองราชย์มาก่อนหน้านี้ร่วมกับราชบิดา   ทรงมองทะลุปรุโปร่งว่า อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป

น่าเสียใจกับคนอิสราเอลทางเหนือที่ถูกกวาดไปอยู่ในต่างแดน  เป็นเพราะพวกเขาไม่ได้ฟังเสียงของพระเจ้าที่ทรงส่งคนของพระองค์มาเตือนแล้วเตือนอีก  ไม่ฟัง เมินหน้าหนี ไม่ทำตามสิ่งดีใด ๆ สักอย่าง  พวกเขาไปอยู่เมืองฮาลาห์  เมืองโกซาน และหัวเมืองของคนมีเดีย

แล้วอยู่มาในปีที่ 14 ของรัชการเฮเซคียาห์

ราชาแห่งอัสซีเรียอีกองค์ ก็ยกทัพมาโจมตียูดาห์ทางใต้

ทางเหนือนั้น  อัสซีเรียปราบเสียราบคาบแล้ว

ยังเหลือทางใต้ที่ต้องจัดการ  ราชาองค์นี้คือ เซนนาเคอริบ    ก็ตีได้ตีเอา…. ยึดห้วเมืองป้อมที่เป็นเมืองตั้งไว้สำหรับรับศึก…  แล้วที่เหลือจะทำอย่างไรเล่า

ตอนนั้น ราชาเฮเซคียาห์เริ่มกลัว   พระองค์ไม่ได้ส่งบรรณาการให้อัสซีเรียมานานพอสมควร  คราวนี้ อัสซีเรียคงมาทวงแน่นอน

เริ่มเห็นศัตรูน่ากลัว  น่ากลัวมาก  …. พระองค์จึงตัดสินพระทัยโดยไม่ได้ทูลพระเจ้า   ส่งสาส์นไปขอสงบศึก

“ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปแล้ว ที่ไม่ได้ส่งบรรณาการให้ท่าน  ขอท่านยกทัพกลับไป  ท่านต้องการเครื่องบรรณาการอย่างใดก็เรียกร้องมา”

ราชาเฮเซคียาห์ทรงลืมไปว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าราชาเซนนาเคอริบแห่งอัสซีเรีย

สิ่งที่อัสซีเรียต้องการคือ

เงินหนักประมาณ 10 ตัน  หรือ 300 ตะลันต์   และทองคำอีก 1 ตัน หรือ 30 ตะลันต์

โอ้โห…. เอามากจริง ๆ นะเนี่ย

ทำอย่างไรดี

ต่อให้ประชาชนทั้งเมืองมาช่วยกัน ก็คงได้ไม่มากเท่าที่อัสซีเรียต้องการ

นี่มันเป็นการทำลายเมืองเยรูซาเล็มแบบไม่ให้เหลือ  เป็นการปล้นที่ไม่ต้องรบ!!

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.