Bubee Homepage

คนที่เหลือก็ไม่เว้น ๑๐-๒

2 พงศ์กษัตริย์ 10:12-17

ในเมืองยิสเรเอล หลายคนทราบแล้วว่า เยฮูซึ่งเคยเป็นแม่ทัพ บัดนี้ กลายเป็นกษัตริย์องค์ใหม่  ได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าผ่านผู้กล่าวคำของพระองค์  และได้มอบภารกิจที่จะทำลายล้างวงศ์วานของราชาอาหับให้สิ้น

ราชาเยฮูได้ประหารโอรสของอาหับไปแล้ว 71 คน  ประหารมเหสีของอาหับคือ พระนางเยเซเบล  ประหารหลานของพระนางเยเซเบลคือ ราชาอาหัสยาห์แห่งยูดาห์ด้วย

แต่…..ยังไม่หมด

ดูโหดเหี้ยม  แต่ในสมัยก่อนนั้น เมื่อราชวงศ์ใหม่จะขึ้นมา มักไม่มีการไว้ชีวิตวงศ์เก่าเลย เป็นอย่างนี้เสมอมา

จากเมืองยิสราเอล ราชาเยฮูเดินทางลงมาทางใต้ยังเมืองสะมาเรีย   ได้พักระหว่างทางที่หมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ เรียกว่าบ้านเบธเอเขด  ขณะที่พักอยู่นั่นเอง ก็ได้พบคนกลุ่มหนึ่ง  ท่าทางเป็นพวกสังคมชั้นสูง  กร่างไม่ใช่น้อย

“พวกท่านเป็นใคร?  บอกเรามาซิ”   เยฮูเอ่ยถามขึ้นมา

“พวกข้าพเจ้าเป็นญาติของพระราชาอาหัสยาห์  มาจากยูดาห์”  พวกเขาตอบ โดยไม่รู้ว่าได้เกิดอะไรขึ้นที่อิสราเอลทางเหนือ   “พวกเรามาเยี่ยมบรรดาโอรสของราชมารดา ”   พวกเขาน่าจะหมายถึงพระนางเยเซเบลนั่นเอง

เยฮูหันไปหาทหาร  สั่งว่า

“จับทั้งเป็น  เดี๋ยวนี้”

“โอ้ย  อะไรกัน ?  ท่านเป็นใคร  จะทำอะไรพวกเรา?”

“อย่า  อย่าทำข้าเลย!!”   เขาพากันร้องขอชีวิต

แต่ เยฮูไม่ปราณี  เขารู้ว่า ถ้าทิ้งไว้  พวกนี้จะเป็นเสี้ยนหนามของเขาต่อไป…..

ญาติพี่น้อง ลูกหลานของราชาอาหับอีก 42  คน  จึงถูกสังหารที่หมู่บ้านผู้เลี้ยงแกะทั้งหมด

ภาพจาก http://www.bible-topten.com

หลังจากนั้น เยฮูเดินทางต่อไปยังเป้าหมายคือเมืองสะมาเรีย

โดยที่เขาไปกับชายคนหนึ่งคือ เยโฮนาดับบุตรชายของเรคาบ ซึ่งผู้คนเคารพว่าเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณ

เป็นคนสมถะ และรักพระเจ้ามาก  เยฮูต้องการให้เยโฮนาดับได้เห็นว่า

เขาได้ร้อนรนเพื่อพระเจ้ามากเพียงใด

และที่เมืองสะมาเรีย

เขาก็ทำลายญาติผู้ชายของราชาอาหับที่เหลืออยู่ไม่เหลือสักคนเดียว

ปิดการแสดงความคิดเห็น.